Επιτροπές Τμήματος

Πρόεδρος: Γιώργος Κοσιώρης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αλέξανδρος Κουβιδάκης

Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Εύρυθμης Λειτουργίας του κτηρίου: Ζουρίδης, Καλοψικάκης, Κολουντζάκης, Κουρουνιώτης, Τερσένοβ, Παπαδουλάκη

Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Πλατής, Ευφραιμίδης

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης: Γαρεφαλάκης, Ζουράρης (συντονιστής), Κομηνέας, Μήτσης, Χαρμανδάρης

Επιτροπή Οικονομικών: Κουβιδάκης, Λυδάκης

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Παπαδημητράκης (συντονιστής), Χατζηπαντελίδης, Κωστάκης, Λυδάκης, Ευφραιμίδης

Συντονιστές Erasmus: Αντωνιάδης (ΜΑΘ), Κομηνέας (ΕΦΜ)

Επιτροπή Τεχνολογίας και Διαδυκτιακής Προβολής του Τμήματος: Γαρεφαλάκης, Ζουρίδης, Καλοψικάκης, Πλεξουσάκης (συντονιστής), Χαρμανδάρης

Επιτροπή Χώρων: Κουβιδάκης, Χαρμανδάρης

Συντονιστικό ΠΜΣ Μαθηματικά και οι Εφαρμογές τους: Πλατής (διευθυντής), Φραντζικινάκης (αναπλ. διευθυντής), Νταής, Φίλιππας, Φειδάς

Συντονιστικό ΠΜΣ Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά: Μακράκης (διευθυντής), Καραλή (αναπλ. διευθυντής), Μπάγκαβος, Πλεξουσάκης Ταρουδάκης

Συντονιστικό ΠΜΣ Μαθηματικά και Εκπαίδευση: Φειδάς (διευθυντής), Μήτσης (αναπλ. διευθυντής), Κουρουνιώτης, Κωστάκης, Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών: Τερσένοβ (συντονιστής), Φραντζικινάκης, Κουβιδάκης, Ζουράρης, Μακράκης, Ευφραιμίδης

Εκπρόσωποι στη μεταπτυχιακή επιτροπή του ΠΚ: Τερσένοβ, Φραντζικινάκης (αναπληρωτής)

Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων: Ευφραιμίδης (συντονιστής), Κομηνέας, Κοσιώρης, Κωστάκης, Λουκάκη, Λυδάκης, Μήτσης

Επιτροπή Προβολής του Τμήματος στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης: Γαρεφαλάκης, Κουρουνιώτης, Λουκάκη (συντονίστρια), Χαρμανδάρης, Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Τμήματος: Γ. Καραλή, Σ. Κομηνέας, Μ. Λουκάκη, Δ. Μπάγκαβος, Ε. Βλαχάκη

Επιτροπή Προώθησης Δια Βίου Μάθησης: Γ. Ζουράρης, Θ. Μήτσης (Συντονιστής), Α. Φειδάς