Επιτροπές Τμήματος

Πρόεδρος: Γιώργος Κοσιώρης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αλέξανδρος Κουβιδάκης

Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Εύρυθμης Λειτουργίας του κτηρίου: Ζουρίδης, Καλοψικάκης, Κολουντζάκης, Κουρουνιώτης, Τερσένοβ, Παπαδουλάκη

Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Πλατής, Ευφραιμίδης

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης: Γαρεφαλάκης, Ζουράρης (συντονιστής), Κομηνέας, Μήτσης, Χαρμανδάρης

Επιτροπή Οικονομικών: Κουβιδάκης, Λυδάκης

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Κολουντζάκης, Κουρουνιώτης, Μακράκης, Τζανάκης (συντονιστής), Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων φοιτητών για θέματα σπουδών: Ζουράρης, Κουρουνιώτης (συντονιστής), Λυδάκης, Κομηνέας, Καραλή

Συντονιστές Erasmus: Αντωνιάδης (ΜΑΘ), Κομηνέας (ΕΦΜ)

Επιτροπή Τεχνολογίας και Διαδυκτιακής Προβολής του Τμήματος: Γαρεφαλάκης, Ζουρίδης, Καλοψικάκης, Πλεξουσάκης (συντονιστής), Χαρμανδάρης

Επιτροπή Χώρων: Κουβιδάκης, Χαρμανδάρης

Συντονιστικό ΠΜΣ Μαθηματικά και οι Εφαρμογές τους: Τερτίκας (διευθυντής), Γαρεφαλάκης, Κουβιδάκης, Κουρουνιώτης, Φίλιππας, Φραντζικινάκης

Συντονιστικό ΠΜΣ Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά: Φίλιππας (διευθυντής), Ευφραιμίδης, Μακράκης, Τερτίκας, Χαρμανδάρης, Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών: Τερσένοβ (συντονιστής), Φραντζικινάκης, Κουβιδάκης, Ζουράρης, Μακράκης, Ευφραιμίδης

Εκπρόσωποι στη μεταπτυχιακή επιτροπή του ΠΚ: Τερσένοβ, Φραντζικινάκης (αναπληρωτής)

Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων: Ευφραιμίδης (συντονιστής), Κομηνέας, Κοσιώρης, Κωστάκης, Λουκάκη, Λυδάκης, Μήτσης

Επιτροπή Προβολής του Τμήματος στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης: Γαρεφαλάκης, Κουρουνιώτης, Λουκάκη (συντονίστρια), Χαρμανδάρης, Χατζηπαντελίδης

Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Τμήματος: Γ. Καραλή, Μ. Λουκάκη, Δ. Μπάγκαβος, Ε. Βλαχάκη

Επιτροπή Προώθησης Δια Βίου Μάθησης: Γ. Ζουράρης, Θ. Μήτσης (Συντονιστής), Α. Φειδάς