Στοιχεία επικοινωνίας

Η ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος είναι: Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης. Γιά τηλεφωνική επικοινωνία χρησιμοποιήστε:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας συγκεκριμένων προσώπων στο τμήμα, συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσωπικού του τμήματος.