Σεμινάρια

Σεμινάριο Ανάλυσης
Γεώργιος Κωστάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Invariant sets for operators

Σεμινάριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης
Θεόδωρος Χωρίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Rogue waves: Monsters of the deep

Σεμινάριο Ανάλυσης
Κώστας Τσαπρούνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Large cardinal axioms

Σεμινάριο Ανάλυσης
Αντώνης Μανουσάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Banach spaces with few operators