Σεμινάρια

Σεμινάριο Λογικής
Rizos Sklinos, Stevens Institute of Technology, USA
Logic groups

Σεμινάριο
Viviane Pons, Paris-Sud University, Orsay
Permutrees

Σεμινάριο Ανάλυσης
Μιχάλης Κολουντζάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Translational tiling and computation

Σεμινάριο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ιωάννης Τουλόπουλος, Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics
Space-Time methods for parabolic evolution problems

Ομιλία Στατιστικής και Πιθανοτήτων
Γεωργία Τσιλίκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
A Bayesian meta-analysis method to integrate multiple omics data

Σεμινάριο Ανάλυσης
Γεώργιος Κωστάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Invariant sets for operators

Σεμινάριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης
Θεόδωρος Χωρίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Rogue waves: Monsters of the deep

Σεμινάριο Ανάλυσης
Κώστας Τσαπρούνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Large cardinal axioms

Σεμινάριο Ανάλυσης
Αντώνης Μανουσάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Banach spaces with few operators