Διακεκριμένη Θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) διαθέτει ετησίως, προς τιμήν του αποβιώσαντος καθηγητή του Τμήματός Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στυλιανού Πηχωρίδη, το απαραίτητο χρηματικό ποσό για τη θέση «Σ. Πηχωρίδη», η οποία προσφέρεται από το Τμήμα Μαθηματικών σε διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες προκειμένου να δώσουν σειρά διαλέξεων ως επισκέπτες καθηγητές. Ο Σ.Κ. Πηχωρίδης αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη πίσω από την πρόοδο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης έως τον πρόωρο χαμό του, το 1992.

Διακεκριμένη Θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη για το 2017 στον καθηγητή Ed Saff

Ο Ed Saff είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt των ΗΠΑ και διευθυντής εκεί του "Center for Constructive Approximation", που υποστηρίζει μαθηματική έρευνα στα πεδία της Θεωρίας Προσέγγισης, της Αριθμητικής Ανάλυσης και των εφαρμογών αυτών. Πήρε το πτυχίο του στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Georgia Institute of Technology και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Maryland. Οι ερευνητικές του περιοχές περιλαμβάνουν Θεωρία Προσέγγισης, Αριθμητική Ανάλυση και Θεωρία Δυναμικού. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 240 ερευνητικά άρθρα, συ-συγγράψει 9 βιβλία και συν-εκδόσει 11 τόμους. Είναι Συντονιστής Έκδοσης σε δύο ερευνητικά περιοδικά, το Constructive Approximation και το Computational Methods and Function Theory. Είναι επίσης μέλος της εκδοτικής ομάδας του Journal of Approximation Theory. Έχει εποπτεύσει 16 διδακτορικά και 9 μετα-διδάκτορες. Ανάμεσα σε άλλες αναγνωρίσεις της έρευνάς του έχει λάβει μια υποτροφία Guggenheim το 1978 και έγινε επίσης Fellow of the American Mathematical Society.

Κατάλογος επισκεπτών στη θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη