Φωτογραφίες Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων

Ορκωμοσία πτυχιούχων, 17 Μαρτίου 2017

Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων

Εθελοντική Αιμοδοσία, 7 Δεκεμβρίου 2016

Εθελοντική Αιμοδοσία Εθελοντική Αιμοδοσία Εθελοντική Αιμοδοσία Εθελοντική Αιμοδοσία

Ορκωμοσία πτυχιούχων, 18 Νοεμβρίου 2016

Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Απονομή Βραβείου Πηχωρίδη στον φοιτητή Γιάννη Μαρκάκη Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων από την Ομότιμη Καθηγήτρια Σουζάννα Παπαδοπούλου Ανάγνωση του όρκου από τον φοιτητή Ευστράτιο Τσουκάνη Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Καθηγητή Γιώργου Κοσιώρη Ορκωμοσία πτυχιούχων Απονομή πτυχίων από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Γιώργο Κοσιώρη Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων Ορκωμοσία πτυχιούχων

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών, 20 Οκτωβρίου 2016

Υποδοχή πρωτοετών Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Γιώργο Κοσιώρη Ενημέρωση για τις δράσεις της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποδοχή πρωτοετών Ενημέρωση για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού