Νέα & Ανακοινώσεις (Ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

← Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 →

ΦΥΣ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Η εξέταση του μαθήματος ΦΥΣ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι, θα γίνει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας στη σελίδα https://ph201.edu.physics.uoc.gr/registration/.

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, από 26/8/2019 έως και 13/9/2019. Δείτε επίσης την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο MEM104, Χειμερινό εξάμηνο 2019-20

Παρακαλούνται προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στο μάθημα ΜΕΜ104 Γλώσσα Προγραμματισμού Ι κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2019-20 να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, Μ. Πλεξουσάκη, στο email plex@uoc.gr.

Πρόσκληση σε δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Γεωργίου Γρέκα

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Α303 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γεωργίου Γρέκα με θέμα

«Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Υπολογισμοί Αλλαγών Φάσεων που προκαλούνται από Κύτταρα σε Ινώδη Βιοϋλικά»

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού (ΚΑ 10370)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2022», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5045780), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κοσιώρη,

κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 594/24-05-2019 (θέμα Α2.113) και 595/04-06-2019 (θέμα Α2.34_35_36) απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, την υπ΄ αρ. 407ης/18-04-2019 απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», και το απόσπασμα πρακτικών της με αρ. 408ης/16-05-2019 απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη μεταφορά μίας θέσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, την αίτηση υποψηφιότητας και την υπεύθυνη δήλωση.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr/. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Επιστολή Κοσμήτορα ΣΘΕΤΕ προς τους απόφοιτους του Τμήματος

Δείτε την επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών προς τους αποφοίτους του Τμήματος.

Πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 για τα μαθήματα της ΣΘΕΤΕ

Στον σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/files/items/1/1704/programma_exetast_s8ete_sept2019_23-7-2019.pdf μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου για μαθήματα της ΣΘΕΤΕ.

Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο με αρ. πρ. 29545/16-07-2019 (ΚΑ 9918)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία της ΜΟΔΥ στο Ηράκλειο δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης. Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, ώρα: 11:00πμ

Δείτε την πρόσκληση για την τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, ώρα: 11:00πμ στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 (ενημέρωση)

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 26ης Ιουλίου 2019 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1834, 1891, 1738, 1703, 1278, 2011, 1773, 1762, 1548, 1800, 1683, 2150, 2053.
Κατεύθυνση Μαθηματικών: 4292, 4439, 4451, 4590, 4682, 4793, 4841, 4887, 4897, 4907, 4931, 5113, 5252, 5253, 4704, 4837, 5309, 5008, 4245, 5251, 3100, 4822, 5265.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Παναγιώτη Παράσχη

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Παναγιώτη Παράσχη με θέμα «Αριθμητική Προσέγγιση της Λύσης της Κυματικής Εξίσωσης». Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Ζουράρης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του τμήματος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 22α Ιουνίου 2020.

Υποτροφίες του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Δείτε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις υποτροφίες "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη", για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πρακτική Άσκηση 2019-2020 - Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρακτική Άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/cY9HgtxcevoTJFoz7 μέχρι και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019. Θα ακολουθήσει συνάντηση (με όλους όσους κάνουν αίτηση) την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019. Υπάρχουν 42 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (τρίμηνης) για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τονίζεται πως η αίτηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται άπαξ και αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Μόνο, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων, αναμένεται να υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στις αρχές του 2020. Διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Γεωργία Καραλή, Σταύρος Κομηνέας.

Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οπτική και Όραση", Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτική και Όραση». Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού ή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οπτική και Όραση» (MSc in Optics and Vision) μετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την Προκήρυξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.optics-vision.gr.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (ενημέρωση)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι σε αποκλειστική προθεσμία: έως τις 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για Σίτιση (σίτιση) ή για Σίτιση και Στέγαση (και τα δύο) για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου μας http://www.merimna.uoc.gr χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό τους e-mail, ως όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη ως password. Υποβολή της αίτησης στον σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/ypovoles-aithsewn. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/14-sample-data-articles/324-odigies-symplirosis-kai-ypovolis-aitiseon-sitisis-kai-stegasis-akadimaikoy-etous-2018-2019.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα μοριοδότησης, έχει προστεθεί επιπλέον υποχρεωτικό δικαιολογητικό το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. Λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας που έχει προστεθεί στις Γραμματείες των Τμημάτων, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε μόνοι σας, μέσα από το student web, στην καρτέλα βαθμολογίες να επιλέξετε "ανά εξάμηνο" και στην συνέχεια πατώντας δεξί κλικ να επιλέξετε "εκτύπωση" και να σώσετε το αρχείο σε pdf. Βαθμολογίες που εμφανίζονται με PrtScn (print screen) δεν γίνονται δεκτές.

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, από 26/8/2019 έως και 14/9/2019. Δείτε επίσης την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Επιλογή υποψηφίων στο ΠΜΣ "Μαθηματικά και Εκπαίδευση"

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Εκπαίδευση" έχει ολοκληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχικών Σπουδών, κα Ελένη Τζορμπατζάκη, για τα αποτελέσματα.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία της 26ης Ιουλίου 2019, ώρα 11:00, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία (για την κατεύθυνση Μαθηματικών στην κα Σκουλά, A202, για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην κα Καφάτου, A204) τις σχετικές αιτήσεις από τη Δευτέρα 24/06/2019 έως και τη Δευτέρα 01/07/2019. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@math.uoc.gr, ή στο fax 2810-393725 για την κατεύθυνση των Μαθηματικών, και στο fax 2810-393810 για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Όσοι δεν έρθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία για την αίτηση, πρέπει να έρθουν στη Γραμματεία για υπογραφές τη μέρα της ορκωμοσίας, μια ώρα νωρίτερα.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και να μην εκκρεμούν βαθμολογίες. Το αργότερο που θα γίνουν δεκτοί βαθμοί για συμμετοχή στην τελετή, είναι την Παρασκευή 05/07/2019, ημερομηνία που θα τηρηθεί αυστηρά. Την Τετάρτη 10/07/2019 θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα η τελική λίστα των πτυχιούχων που θα συμμετάσχουν στην τελετή.

Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική της ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Απαγορεύονται αυστηρά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου συσκευές ρύπανσης και ηχορρύπανσης. Τυχόν συσκευές θα κατάσχονται.

Δείτε την ανακοίνωση της ορκωμοσίας Ιουλίου 2019, την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ιωάννη Φουρτζή

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00, στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ιωάννη Φουρτζή με θέμα «Καμπυλότητα σε υπο-Ριμάννειες πολλαπλότητες». Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Δ. Πλατής.

Προκήρυξη Διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Διαβάστε την ανακοίνωση Προκήρυξης Διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Ημερομηνία διξαγωγής εκλογών, Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019.

Βιώσιμη καλλιέργεια και τροφή – το κοινό μας μέλλον

Η Πρεσβεία της Σουηδίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνουν την Τετάρτη, 19 Ιουνίου, ώρα 14.00-18.00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ημερίδα με τίτλο: ”Βιώσιμη καλλιέργεια και τροφή – το κοινό μας μέλλον”. Παρακαλούμε θερμά όπως σημειώσατε ότι η Πρέσβης της Σουηδίας, κα. Charlotte Sammelin, μαζί με το προσωπικό της Πρεσβείας θα βρίσκονται στον χώρο του Επιμελητηρίου από τις 11.00 έως τις 18.00, στη διάθεση του κοινού, πρόθυμοι να ενημερώσουν για τη Σουηδία και να απαντήσουν σε πιθανές ερωτήσεις. Δείτε την αρχική ανακοίνωση για την ημερίδα στον σύνδεσμο https://www.uoc.gr/announce/proto-/cs52.html.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Μαρίας Βασιλάκη

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κας Μαρίας Βασιλάκη με θέμα «Οι οκτώ γεωμετρίες του Thurston». Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Δ. Πλατής.

2η Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά"

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά". Καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η Αυγούστου 2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

θεμέλια των Μαθηματικών

Καλούνται οι φοιτητές του μαθήματος Θεμέλια των Μαθηματικών που έχουν ερωτήσεις ως προς την εξέταση της 14ης Ιουνίου να συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα γίνει για το θέμα αυτό την Τετάρτη, 12/06, στις 14:00, στην αίθουσα Ε204.

Πανελλήνιο Συμπόσιο Λογικής, 26-30 Ιουνίου 2019, στα Ανώγεια

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Συνδιοργανώνει το 12 Πανελλήνιο Συμπόσιο Λογικής μεταξύ 26 και 30 Ιουνίου, 2019:

http://panhellenic-logic-symposium.org/registration.html

Το Συμπόσιο επιχειρεί να καλύψει όλες τις οπτικές γωνίες της Λογικής, από την της Φιλοσοφίας έως τη Μαθηματική Λογική.

Συνέδριο επ' ευκαιρία των εβδομηκοστών γενεθλίων του Ohannes Karakashian

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ διοργανώνει

Συνέδριο επ' ευκαιρία των εβδομηκοστών γενεθλίων του Ohannes Karakashian, ΙΤΕ, Αίθουσα Σεμιναρίων 1, 14-15 Ιουνίου 2019

με θέμα Discontinuous Galerkin Methods and nonlinear PDEs. Δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου, http://users.tem.uoc.gr/~plex/ok70/, για περισσότερες πληροφορίες.

Οργανωτική επιτροπή: Θεόδωρος Κατσαούνης, Χαράλαμπος Μακριδάκης, Μιχάλης Πλεξουσάκης

Ενημέρωση για τη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2019 - 2020

Δείτε επιστολή και τη σχετική νομοθεσία, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα, η οποία αφορά στη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε την ανακοίνωση του Αντιπτρύτανη και Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιωάννη Καρακάση σχετικά με τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Χρηματοδότηση ερευνητικής πρότασης "Προβλήματα Διοφαντικής Φύσεως στην Λογική και τη Θεωρία Αριθμών" - ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Τμήμα συγχαίρει τον Καθηγητή κ. A. Φειδά (Επιστημονικός Υπεύθυνος), την κα Δ. Χομπιτάκη ως Υποψηφία Διδάκτωρ και τον κ. E. Καμαριανάκη ως Μεταδιδακτορικό Ερευνητή για την επιτυχή χρηματοδότηση απο την πράξη "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β" της ερευνητικής πρότασης με τίτλο "Προβλήματα Διοφαντικής Φύσεως στην Λογική και τη Θεωρία Αριθμών" - ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πρότασή κρίθηκε ως 33η από 291 που υπεβλήθησαν και 104 που χρηματοδοτήθηκαν.

Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για υποψήφιους διδάκτορες

To Tμήμα συγχαίρει τους υποψηφίους διδάκτορες κκ. X. Περβολιανάκη και I. Ιακωβίδη και τον επιβλέποντα καθηγητή τους Π. Χατζηπαντελίδη, καθώς και την υποψηφία διδάκτορα Ο. Κουσοβίστα και την επιβλεπουσα καθηγήτρια της κα Γ. Καραλή για την επιτυχή χρηματοδότηση με υποτροφία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για υποψηφίους διδάκτορες.

1ο e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»

Δείτε την ανακοίνωση του 1ου e-learning Θερινού Σχολείου «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΕΑΠ μεταξύ 8 και 21 Ιουλίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.

Προκήρυξη θέσεων για το ΠΜΣ Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε την ανακοίνωση της προκήρυξης θέσεων για το ΠΜΣ τατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με καταληκτική ημερομηνία 13 Ιουνίου 2019.

Αρχές έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας στα Οικονομικά

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν παρακαλουθήσει έστω 3 από τις 4 συναντήσεις (Συνάντηση 1η 30.11.2018, Συνάντηση 2η 4.3.2019, Συνάντηση 3η 1.4.2019, Συνάντηση 4η 15.4.2019) στα πλαίσια του Σεμιναρίου «Αρχές έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας στα Οικονομικά» με την κα Δρακάκη, ότι μπορούν να περάσουν από τη Γραμματεία της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και να παραλάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης τους.

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τους γονείς τους οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος. Δείτε την ανακοίνωση από το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας.

έα παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018 - 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδ. έτος 2019-2020

Δείτε την προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-202. Η προκήρυξη αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προχωρημένη Φυσική" και "Φωτονική και Νανοηλεκτρονική". Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 12η Ιουλίου 2019,

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Μαρίας Δρακάκη

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Μαρίας Δρακάκη με θέμα «Επώνυμα και κλασικά θεωρήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και η ιστορία τους». Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαήλ Λάμπρου.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι σε αποκλειστική προθεσμία: από Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για Σίτιση (σίτιση) ή για Σίτιση και Στέγαση (και τα δύο) για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου μας http://www.merimna.uoc.gr χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό τους e-mail, ως όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη ως password. Για την υποβολή της Αίτησης πατήστε στο σύνδεσμο http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/ypovoles-aithsewn. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε στο σύδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/14-sample-data-articles/324-odigies-symplirosis-kai-ypovolis-aitiseon-sitisis-kai-stegasis-akadimaikoy-etous-2018-2019.

Aποτελέσματα για τη χορήγηση υποτροφιών Σακλαμπάνη ακαδ. Έτους 2017-18

Δείτε τα αποτελέσματα για τη χορήγηση υποτροφιών Σακλαμπάνη ακαδ. Έτους 2017-18.

Πρόγραμμα εξετάσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων για τον Ιούνιο 2019.

Επιλογή υπψηφίων στο ΠΜΣ "Μαθηματικά και Εφαρμογές"

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Εφαρμογές" έχει ολοκληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχικών Σπουδών, κα Ελένη Τζορμπατζάκη, για τα αποτελέσματα.

Τρίτη Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018 - 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Aνακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στην Ιταλία, οι οποίες απευθύνονται σε αλλοδαπούς υπηκόους και σε Ιταλούς πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό. Για το ακαδ. έτος 2019-20 θα χορηγηθούν σε Έλληνες φοιτητές υποτροφίες συνολικής διάρκειας 27 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 14:00 (ώρα Ιταλίας) της 30ης Μαΐου 2019. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στη συνημμένη Πρόσκληση ενδιαφέροντος (CALL FOR APPLICATIONS), διαθέσιμη επίσης στο https://studyinitaly.esteri.it.

ΜΕΜ 251 4η Εργαστηριακή άσκηση

Η 4η εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος θα διεξαχθεί αμέσως μετά το τελικό διαγώνισμα, στις 18 Ιουνίου 2019. Δηλώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 9 Ιουνίου 2019. Το αντικείμενο της άσκησης θα είναι η αριθμητική ολοκλήρωση.

ΠΜΣ στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Κρίσιμων Υποδομών

Aνακοινώνεται η έναρξη κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα των ευφυών συστημάτων κρίσιμων υποδομών, το οποίο προσφέρει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία (KIOS) και το Imperial College London.

MEM 261 Θεωρία Πιθανοτήτων

Τη Δευτέρα 20/5/2019 και ώρα 1-3μμ στην αίθουσα Α214 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο ασκήσεων για το μάθημα ΜΕΜ261 Θεωρία Πιθανοτήτων.

Θεωρία Αριθμών

Την Τετάρτη 29/5, ώρα 12, θα βρίσκομαι στην αίθουσα Β212 για απορίες (μόνο!) που έχουν προκύψει κατά τη μελέτη σας της Θεωρίας Αριθμών.
Ν.Γ. Τζανάκης

Ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων

Δείτε τις αποφάσεις των εφορευτικών επιτροπών σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές ανάδειξης Διευθυντών Τομέων στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Αναβολή διαλέξεων για τα μαθήματα "Διαφορικές Εξισώσεις" (ΜΕΜ 271) και "Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών" (ΜΕΜ 274)

Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα οι διαλέξεις της Παρασκευής 17/5 αναβάλλονται για τις εξής μέρες:

ΜΕΜ-271 Διαφορικές Εξισώσεις

Το τελευταίο Εργαστηριο του Τμηματος Β του μαθήματος ΜΕΜ-271 Διαφορικές Εξισώσεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα 16/5/19 στις 5-7μμ.

Αλλαγή Εξέταση Ιουνίου στο ΜΕΜ-Θ7.02 Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: Μαθηματική Χρηματοοικονομία Ι

Ενημερώνουμε ότι η τελική εξέταση του μαθήματος ΜΕΜ-Θ7.02 Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: Μαθηματική Χρηματοοικονομία Ι (Ι.Αθανασόπουλος) θα γίνει στις 7/6/19 ώρα 1-4μμ στην Α208, αντί στις 13/6/19, έπειτα από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα.

Προκήρυξη υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 καθώς και την αίτηση των υποψηφίων και την υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών η 24η Ιουνίου 2019.

MEM 271 Διαφορικές Εξισώσεις, Τμήμα Β

Aύριο Πέμπτη 9/5/2019, μεταξύ 5μμ-7μμ, θα πραγματοποιηθεί στην Α208 έκτακτο δύωρο ασκήσεων του Τμήματος Β του μαθηματος ΜΕΜ-271 "Διαφορικές Εξισώσεις".

Εξεταστική μαθημάτων ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικά & άλλα) Ιουνίου 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019 των μαθημάτων ΣΘΕΤΕ.

Πρόοδος - ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις (Τμήμα Β)

Την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 5-8μμ θα πραγματοποιηθεί πρόοδος του μαθήματος ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις (Τμήμα Β) στα αμφιθέατρα Α201-Α203.

MEM233 Γεωμετρία

Για την εβδομάδα 6-10/5/19 η διάλεξη της Τρίτης 7/5, δεν θα γίνει. Η διάλεξη της Πέμπτης, 9/5, θα γίνει κανονικά στις 11-1, και η διάλεξη της Τρίτης θα αναπληρωθεί την Παρασκευή, 10/5, ώρα 3-5, στην Αίθουσα Α212.

Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο με αρ. πρ. 17374/02-05-2019 (ΚΑ 9918)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στο γραφείo της στο Ηράκλειο ένα (1) φοιτητή/τρια για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών. Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Λήξη: 17/5/2019 και ώρα 14:00.

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019, από 28/5/2019 έως και 19/6/2019. Δείτε επίσης την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Διακεκριμένη Θέση Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη για το 2019 στον καθηγητή Israel Michael Sigal

Ο Israel Michael Sigal είναι University Professor του Πανεπιστημίου του Toronto και κατέχει την έδρα Norman Stuart Robertson στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Εργάζεταο στην περιοχή της κβαντικής φυσικής, συχνά όμως και στην γεωμετρική ανάλυση και τη μαθηματική βιολογία.

Ο καθηγητής Sigal θα επισκεπτεί το Τμήμα μεταξύ 1ης Mαΐου και 5ης Ιουνίου 2019. Το θέμα των ομιλιών του θα είναι "Differential Equations of Quantum Physics".

Ανακοίνωση για εξέταση μαθήματος "ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης" (διδάσκουσα κ. Δαλακούρα)

Το μάθημα θα εξεταστεί 18/6/2019 (γραπτά και προφορικά για όσους το επιθυμούν). Οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν προφορικά, παρακαλώ να το δηλώσουν έως 25/5/2019 στην κα Τσαλίμη (tsalimi [at] admin [dot] uoc [dot] gr), στέλνοντας αποκλειστικά με email την επιθυμία τους να εξεταστούν προφορικά στο μάθημα ΚΠΑ030 μαζί με τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, Τμήμα, ΑΜ και email.

Μετά τις 27/5 θα καταρτιστεί η λίστα με την ώρα προφορικής εξέτασης και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Σεμινάριο "Διαχείριση του Άγχους των Εξετάσεων"

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση του Άγχους των Εξετάσεων». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαίου 2019, και ώρα 13:00-15:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Φοιτητικό Κέντρο, 1ος όροφος, Παν/πολη Βουτών, Ηράκλειο. Όσοι φοιτητές- φοιτήτριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hskf@edu.uoc.gr έως και την Παρασκευή 9 Μαίου 2019.

Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2019-2020

Διαβάστε την προκήρυξη των υποτροφιών της HELMEPA. Οι Υποτροφίες δίνονται για μεταπτυχιακές σπουδές στη μνήμη των αείμνηστων

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις τρεις παραπάνω Υποτροφίες, ορίζεται η 10η Ιουνίου 2019.

Αναβολή - Ασκήσεις ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις Τμήμα Β

Ενημερώνουμε ότι οι ασκήσεις στο μάθημα ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις Τμήμα Β, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα 15/4/2019 και ώρα 3-5μμ, αναβάλλονται και η αναπλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 18/4/2019 ώρα 5-7μμ στην Α208.

Μαθηματικές Συναντήσεις, Τρίτη 16 Απριλίου, ώρα 17:15, Αμφιθέατρο "Νίκος Πετρίδης"

Λουκία Ν. Λιλή, Senior Research Scientist
Institute for Next Generation Healthcare at Mount Sinai

Λυγίζοντας τα όρια μέσα από ταξίδια και αριθμούς - Μπορεί η νέα γενιά των βιολογικών δεδομένων να αναπροσδιορίσει το μέλλον της ιατρικής;

Έχοντας σπουδάσει Μαθηματικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Βιολογία (Πανεπιστήμια Bath-Αγγλία και Georgia Institute of Technology-ΗΠΑ), η ομιλήτρια θα μεταφέρει τις εμπειρίες της από τους πιο πρόσφατους ερευνητικούς προσανατολισμούς της γύρω από την αξιοποίηση των σύγχρονων βιολογικών δεδομένων της νέας γενιας προς την επίλυση δύο μεγάλων ιατρικών θεμάτων των ΗΠΑ:

 1. Ανάλυση της έκφρασης όλων των γονιδίων του ανθρώπινου οργανισμού με σκοπό την κατανόηση της συλλογικής δράσης των γλυκοκορτικοειδών ορμονών στον ανθρώπινο οργανισμό και το άνοιγμα νέων οδών για εναλλακτικές θεραπείες στη δερματολογία.
 2. Αποκωδικοποίηση και δικτυακή σύνθεση της εκφρασης και μετάφρασης όλων των ανθρώπινων γονιδίων, πρωτεινών και μεταβολιτών σε παιδιά με δυσκολία μυσκελετικής ανάπτυξης με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της δράσης της αυξητικής ορμόνης και την πρόταση νέων μεθόδων ακριβούς προσδιορισμού της υπολειτουργίας του ενδοκρινούς αδένα στην παραγωγή αυξητικής ορμόνης.

Ποιά είναι τα επόμενα βήματα στον τομέα της υγείας στις ΗΠΑ; Και πώς μπορεί ένας επιστήμονας να παίξει πρωταρχικό ρόλο στις αλλαγές του συστήματος τα επερχόμενα 10 χρόνια;

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Εκπαίδευση"

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Μαθηματικά και Εκπαίδευση". Καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Ιουνίου 2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Δείτε την προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.Κ. για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 31.08.2021, σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017, άρθρο 23.

ΜΕΜ 241 Διακριτά Μαθηματικά την Τετάρτη (10/4)

Το μάθημα ΜΕΜ 241 Διακριτά Μαθηματικά την Τετάρτη (10/4), δεν θα γίνει στο μεγάλο αμφιθέατρο (Α201) λόγω των φοιτητικών εκλογών, αλλά θα γίνει στην αίθουσα Α 212, την ίδια ώρα (11-1).

Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΕΜ 271) Τμήμα Α (Καραγιώργος)

Η διάλεξη και το φροντιστήριο ασκήσεων της Τετάρτης 10/4 θα πραγματοποιηθούν στις 11 πμ - 1 μμ στην αίθουσα Α212 και στις 1 μμ - 3 μμ στο αναγνωστήριο όπου γίνεται συνήθως, αντίστοιχα.

ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις (τμήμα Β, διδάσκων Ζουράρης)

Λόγω φοιτητικών εκλογών αυτή την Τετάρτη 10/4/2019 τόσο η διάλεξη του μαθήματος στις 3-5μμ όσο και το εργαστήριο στις 5-7μμ αναβάλλονται. Η αναπλήρωση του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη 11/4/2019 ίδια ώρα και αίθουσα.

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» ακαδ.έτους 2017-18

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 399η/20-12-2018 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον στον σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/news/92019.html.

Ενημέρωση για τη δράση "σπουδάΖΩ" Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ υλοποιεί την 8η κατά σειρά δράση «σπουδάΖΩ» που αφορά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι αποφοίτησαν από σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με μόνιμη κατοικία την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Οι φοιτητές – ριες και σπουδαστές – ριες, οι οποίοι/ες διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω των ορίων της φτώχειας, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση (voucher) αξίας 200 € εφάπαξ, για να προμηθευτούν διατακτικές σίτισης (κουπόνια αγοράς ειδών διατροφής σε σούπερ μάρκετ και σίτισης σε εστιατόρια).

Στην Αναλυτική Πρόσκληση τίθενται εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται. Αιτήσεις για τη συμμετοχή στη δράση υποβάλλονται από 05/04/2019 έως 19/04/2019 ηλεκτρονικά στο site της Δομής ΓΕΦΥΡΑ στον εξής σύνδεσμο: http://www.gefyra.com.gr/drasi/oikonomiki-enishysi-se-protoeteis-foitites-spoydastes-meli-oikogeneion-tis-perifereias-stereas με επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης ή στα κατά τόπους γραφεία της Δομής ΓΕΦΥΡΑ (από τους γονείς τους ή από τρίτο πρόσωπο με σχετική εξουσιοδότηση).

Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Στο επόμενο διάστημα (4/4-12/4/2019) θα διεξαχθούν οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές για το Εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Τις παραπάνω μέρες θα μοιραστούν τα tokens (αριθμοί τους οποίους χρειάζεται κανείς για να κάνει αξιολόγηση ανώνυμα σε κάθε μάθημα στο online σύστημα) κατά τη διάρκεια μιας από τις διαλέξεις του μαθήματος. Ο κάθε παρών φοιτητής παίρνει ένα token. Με το token αυτό μπορεί ανώνυμα, μέσα στο διάστημα 4/4-3/5/2019 (4 εβδομάδες περίπου) να υποβάλλει την αξιολόγησή του. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που έχει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα να διαπιστώσει το κατά πόσο σωστά γίνονται τα μαθήματά του και, κυρίως, αν πρέπει κάτι να αλλάξει. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στη διαδικασία αυτή και προσπαθήστε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων που παρακολουθείτε με όσο γίνεται πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Αισθητική και περιβαλλοντική προστασία του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου

Όπως θα έχετε παρατηρήσει, μετά από μεγάλη προσπάθεια, έχουν γίνει πρόσφατα εργασίες στο κτίριο (βάψιμο τοίχων, επιδιορθώσεις κλπ). Στο πλαίσιο της προσπάθειας ώστε να διατηρηθεί ο χώρος σε καλή κατάσταση, θα θέλαμε να οργανώσουμε μια ομάδα εθελοντών αισθητικής και περιβαλλοντικής προστασίας του κτιρίου μας και του περιβάλλοντος χώρου. Όποιος θέλει να βοηθήσει παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την κ. Κατερίνα Παπαδουλάκη.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία (Δευτέρα 9-11)

Αναβάλλεται για τη Δευτέρα 1/4/2019 η διδασκαλία του μαθήματος ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία ώρα 9-11 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα (Αντωνιάδης). Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 2/4/2019 ώρα 2-4μμ στην Β214.

Εκδήλωση-ενημέρωση για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί σε εκδήλωση-ενημέρωση για τις μεταπτυχιακές σπουδές την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο "Ν. Πετρίδης" στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αναπλήρωση - ΜΕΜ-321 Διδακτική των Μαθηματικών

Η αναπλήρωση για το μάθημα ΜΕΜ-321 Διδακτική των Μαθηματικών θα γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου, 10-1, αίθουσα Α-214.

MEM271 Διαφορικές Εξισώσεις - Φροντιστήριο (τμήμα Β)

To φροντιστήριο ασκήσεων που δεν πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/3/2019 θα αναπληρωθεί ως ακολούθως: α) Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 (3μμ-6μμ Α208) και β) Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (3μμ-6μμ Α208).

Πρόσκληση σε δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Κωνσταντίνου Σμαραγδάκη

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Α303 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Κωσνταντίνου Σμαραγδάκη με θέμα

«Χαρακτηρισμός Ακουστικών Σημάτων με χρήση Κρύπτο-Μαρκοβιανών μοντελών με εφαρμογές στην Ακουστική Ωκεανογραφία»

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Θεμέλια των Μαθηματικών, Παρασκευή 29/03/2019

Το μάθημα “Θεμέλια των Μαθηματικών”, την Παρασκευή 29/03/2019, αναβάλλεται λόγω του διαγωνίσματος που έγινε αυτή την εβδομάδα.

Ο διδάσκων, Θανάσης Φειδάς

Ανακοίνωση πρώτης Μαθηματικής Συνάντησης

Καθώς η αρχική ιδέα μιας μικρής ομάδας φοιτητών του τμήματος μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών του πανεπιστημίου Κρήτης, περί μαθηματικών συναντήσεων βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία προς υλοποίηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την επόμενη Τρίτη 26/03 στις 17:15 στην αίθουσα Β201 του ΤΜΕΜ θα γίνει η πρώτη μαθηματική συνάντηση!

Εκεί θα γίνουν τρεις παρουσιάσεις από φοιτητές του τμήματος μας, σχετικά με τις οποίες θα αναρτήσουμε αργότερα στην επίσημη εκδήλωση. Εκ μέρους της επιτροπής που έχει αναλάβει τον συντονισμό των συναντήσεων αυτών, σας προσκαλούμε όλους να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε στο διαδραστικό πλαίσιο των συναντήσεων αυτών! Επίσης, οποίος ενδιαφέρεται να παρουσιάσει κάποιο θέμα δικού του ενδιαφέροντος σε άλλη συνάντηση (η επόμενη θα λάβει χώρα την 16η Απριλίου), ας επικοινωνήσει με την σελίδα μας. θα γίνουν οι εξής παρουσιάσεις:

Αναπλήρωση μαθήματος ΜΕΜ-107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, 5-7μμ, στο αμφιθέατρο Α201, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ΜΕΜ-107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ.

Χωριστές ορκωμοσίες κατευθύνσεων Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας στο αμφιθέατρο "Μαρία Μανασσάκη", στο Φοιτητικό Κέντρο και για την αποφυγή συνωστισμού, θα πραγματοποιηθούν χωριστές ορκωμοσίες, μια ανά κατεύθυνση. Στις 11πμ θα ορκιστούν οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και στις 12μμ οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης των Μαθηματικών. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Σύμφωνα με το έγγραφο https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, ώρα: 11:00πμ

Λόγω ζημιών από τις βροχές και εργασιών στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και στο μεγάλο αμφιθέατρο “N. Πετρίδη”, η τελετή ορκωμοσίας θα γίνει σε μικρότερη αίθουσα, στο αμφιθέατρο "Μαρία Μανασσάκη", στο Φοιτητικό Κέντρο. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι μπορούν να προσκαλέσουν το πολύ μέχρι 4 άτομα, γιατί θα προκληθεί συνωστισμός στην αίθουσα και υπάρχουν θέματα ασφάλειας.

Δείτε την πρόσκληση για την τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Αναπλήρωση μαθήματος ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία

Η αναπλήρωση του μαθήματος ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία θα γίνει αύριο Τρίτη 19/3/2019 ώρα 2-4μμ στην Ε204.

Math Club Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε την πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος, το Math Club Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία (Δευτέρα 18/3/2019, 9-11)

Αναβάλλεται για τη Δευτέρα 18/3/2019 η διδασκαλία του μαθήματος ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία, ώρα 9-11, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα (Ι. Αντωνιάδης). Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με το διδάσκοντα αργότερα.

Αλλαγή - Σεμινάριο με θέμα «Επιστημονική εργασία στα Οικονομικά» – 2ο μέρος

Προς ενημέρωση των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο σεμινάριο της κας Δρακάκη: H ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση που θα αφορά εισαγωγή στο MS Excel, έχει αλλάξει. Αντί για Δευτέρα, 18 Μαρτίου, η συνάντηση θα γίνει Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 ίδια ώρα, 12.00-14.00 στο εργαστήριο ΗΥ του ΤΕΤΥ.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ-321 Διδακτική των Μαθηματικών (Παρασκευή 15/3/2019)

Αναβάλλεται για αύριο Παρασκευή 15/3/2019 η διδασκαλία του μαθήματος ΜΕΜ-321 Διδακτική των Μαθηματικών, ώρα 1-4, καθώς και το ΜΠΤΧ Ζ-25 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Αγωγής (Πέμπτη 3-7) λόγω αδιαθεσίας του διδάσκοντα, κ. Αναστασάκη. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με το διδάσκοντα.

Πρόσκληση σε δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Αλεξάνδρας Ρούσσου

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Α303 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κας Αλεξάνδρας Ρούσσου με θέμα

«Φαινόμενα που σχετίζονται με τις υπέρευστες ιδιότητες των συμπυκνωμάτων Bose-Einstein στην περίπτωση πεπερασμένου αριθμού ατόμων»

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά"

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά". Καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου 2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους"

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους". Καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου 2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 22aς Μαρτίου 2019 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1589, 1595, 1720, 1776, 1789, 1857, 1860, 1863, 1883, 1896, 1908, 1915, 1916, 1932, 1964, 1983, 2029.

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 4035, 4071, 4293, 4333, 4385, 4435, 4662, 4751, 4762, 4803, 4864, 4880, 4881, 4882, 4885, 4893, 4902, 4964, 4993, 5016, 5049, 5067, 5143, 5189.

Πτυχιακές Εργασίες Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Απο την Επιτροπή Σπουδών ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με αριθμούς μητρώου 2053, 5113, 5226, 5270, 5286, 1845, 1684, 2031, 1816, θα εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19.

Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θα χρηματοδοτηθούν με 4.800$, μετά από μηνιαία αξιολόγηση.

Το GSoC, παρέχει χρηματοδότηση σε φοιτητές για να συνεισφέρουν με κώδικα σε έργα ελεύθερου λογισμικού. Υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 14.000 φοιτητές από 109 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 33.000.000 γραμμές κώδικα για 608 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), συμμετέχει με 26 έργα ανοιχτού κώδικα και καλεί όσους φοιτητές επιθυμούν να συμβάλλουν σε ένα από τα έργα, να δηλώσουν συμμετοχή στο GSOC 2019 επιλέγοντας το έργο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. Οι προτάσεις θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα που προτείνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και τις προαπαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού που απαιτούνται ανα έργο μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν επίσημα τις προτάσεις τους μέσω της κεντρικής σελίδας του Google Summer of Code, από τις 25 Μαρτίου μέχρι τις 9 Απριλίου 2019, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο GSOC 2019, στα έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, μπορούν να στείλουν από σήμερα τις ερωτήσεις τους και να επικοινωνήσουν με τους μέντορες των έργων, μέσω της λίστας gsoc-developers@ellak.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Summer of Code 2019, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες υποβολής των προτάσεων, δείτε το https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους"

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους". Καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου 2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις, Τμήμα Β

Αύριο 8/3 την ώρα του μαθήματος 5-7 θα γίνει το φροντιστήριο της Δευτέρας 11/3 και όχι η προγραμματισμένη διάλεξη.

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» ακαδ.έτους 2017-18

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 399η/20-12-2018 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης. Ειδικότερα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ), και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ευρώ) έκαστη. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα(1) ακαδημαϊκό έτος. Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Παρακαλούμε δείτε την αναλυτική προκήρυξη, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση στον σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/news/92019.html.

Αναβολή του φροντιστηρίου ασκήσεων για το μάθημα ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (ΜΕΜ 271) - Α' τμήμα

Το σημερινό φροντιστήριο ασκήσεων αναβάλεται λόγω πραγματοποίησης της ΓΣ των συλλόγων φοιτητών του Τμήματος. Το φροντιστήριο θα αναπληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει συγκεκριμένη σχετική ανακοίνωση προσεχώς.

Δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐18, σύμφωνα με την 399η/20‐12‐2018 απόφαση της Συγκλήτου, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη». Σύμφωνα με την από 12‐01‐1986 ιδιόγραφη διαθήκη της Αναστασίας Καρύδη και την με αριθμό 24/2018 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (90%, έτους 2017) την εισαγωγή τους σε Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης.

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, καθώς και την αίτηση των υποψηφίων και την υπεύθυνση δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο.

Φυσική Ι - Γραπτό

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα Φυσική Ι, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα (γραφείο Δ332) στις 12/3/2019 ή στις 14/3/2019, ώρα 15:00-16:30, υπό την αυστηρή προϋπόθεση οτι θα έχουν ενημερώσει τον διδάσκοντα μέχρι 8/3/2019 για την ημέρα προσέλευσης με μήνυμα στο makrakg@uoc.gr, που θα σταλεί απο την ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος, όπου θα αναφέρουν στο Subject: Φυσική Ι-γραπτό, και στο σώμα του μυνήματος: Επώνυμο-Όνομα-Αριθμό Μητρώου-Βαθμό που έλαβαν-Τμήμα-Ώρα εξέτασης στην οποία συμμετείχαν.

Θεωρία Ρευστών - Γραπτό

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα Θεωρια Ρευστων, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα (γραφείο Δ332) στις 19/3/2019 ή στις 21/3/2019, ωρα 15:00-16:30, υπό την αυστηρή προϋπόθεση οτι θα έχουν ενημερώσει τον διδάσκοντα μέχρι 8/3/2019 για την ημέρα προσέλευσης με μήνυμα στο makrakg@uoc.gr, που θα σταλεί απο την ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος, όπου θα αναφέρουν στο Subject: Θεωρια Ρευστων-γραπτο, και στο σώμα του μυνήματος: Επώνυμο-Όνομα-Αριθμό Μητρώου-Βαθμό που έλαβαν.

Πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας προσφέρεται ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας, που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία. Χορηγούνται υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

Δείτε τον σύνδεσμο http://news.uoc.gr/news/2019/01-03/Υποτροφίες_Αριστείας_στη_Γαλλία_signed.pdf για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Κωνσταντίνου Νικηφόρου

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:15, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Νικηφόρου με θέμα «Εύρεση στοιχείων μεγάλης τάξης σε πεπερασμένα σώματα». Επιβλέπων καθηγητής: Θεόδουλος Γαρεφαλάκης.

Αναβολή της διάλεξης για το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΕΜ 274)

Η σημερινή διάλεξη μετατίθεται για την Πέμπτη 7/2/2019, στις 5.00μμ - 7.00μμ στην αίθουσα A 203, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Αλγεβρική Γεωμετρία (μεταπτυχιακό μάθημα)

Tο μεταπτυχιακό μάθημα Αλγεβρική Γεωμετρία ακυρώνεται για αύριο Τρίτη 5 Μαρτίου, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 (ορθή επανάληψη)

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία της 22ας Μαρτίου 2019, ώρα 11:00, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία (για την κατεύθυνση Μαθηματικών στην κα Σκουλά, A202, για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην κα Καφάτου, A204) τις σχετικές αιτήσεις από την Παρασκευή 22/02/2019 έως και την Παρασκευή 01/03/2019. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@math.uoc.gr, ή στο fax 2810-393725 για την κατεύθυνση των Μαθηματικών, και στο fax 2810-393810 για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Όσοι δεν έρθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία για την αίτηση, πρέπει να έρθουν στη Γραμματεία για υπογραφές τη μέρα της ορκωμοσίας, μια ώρα νωρίτερα. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και να μην εκκρεμούν βαθμολογίες. Το αργότερο που θα γίνουν δεκτοί βαθμοί για συμμετοχή στην τελετή, είναι την Παρασκευή 01/03/2019, ημερομηνία που θα τηρηθεί αυστηρά. Την Τρίτη 12/03/2019 θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα η τελική λίστα των πτυχιούχων που θα συμμετάσχουν στην τελετή.

Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική της ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Απαγορεύονται αυστηρά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου συσκευές ρύπανσης και ηχορρύπανσης. Τυχόν συσκευές θα κατάσχονται.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση της ορκωμοσίας Μαρτίου 2019, την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

ΜΕΜ232 Τοπολογία

Λόγω έκτακτης απασχόλησης του διδάσκοντα (Κ. αθανασόπουλος) η διάλεξη του μαθήματος ΜΕΜ232 Τοπολογία την Τετάρτη 6/3 1-3μμ, μετατίθεται την Παρασκευή 8/3, ώρα 11-1 στην Α212

Αναβολή μαθήματος "Ιστορία της Εκπαίδευσης" (κ. Δαλακούρα)

Η προγραμματισμένη για 25/2/2019 διάλεξη του μαθήματος "Ιστορία της Εκπαίδευσης", της κ. Δαλακούρα, αναβάλλεται για 26/2/2019 και ώρα 3-5 στην Αίθουσα Β της Βιολογίας.

Αναβολή ΜΕΜ107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ, σήμερα, 25/2/2019

Tο μάθημα ΜΕΜ107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ, σήμερα, 25/2/2019 και ώρα 9-11, αναβάλλεται λόγω του απαγορευτικού στα δρομολόγια των πλοίων και αναγκαστικής παραμονής του διδάσκοντα στην Αθήνα.

Θεμέλια των Μαθηματικών, αναβολή διάλεξης 22/02/2019

Ανακοινώνεται οτι το μάθημα της 22ας Φεβρουαρίου 2019 των Θεμελίων των Μαθηματικών, ώρα 9:00-11:00, με διδάσκοντα τον Α. Χ. Φειδά δεν θα γίνει, λόγω απουσίας του διδάσκοντος. Θα ανακοινωθεί ο τρόπος αναπλήρωσης.

Δηλώσεις μαθημάτων

Ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας των δηλώσεων θα γίνει έλεγχος όπως και κάθε φορά. Καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι/ες έχουν ξεπεράσει το όριο των ECTS που αναλογεί στο εξάμηνο τους, λόγω προβλήματος στο σύστημα που όμως έχει εντοπιστεί, θα υπάρξει διόρθωση/διαγραφή μαθημάτων. Πρόταση της γραμματείας είναι να προβείτε σε διόρθωση της δήλωσης σας μέχρι 1/3 μέσω του students web Διαφορετικά μπορεί να διαγραφούν μαθήματα που δεν επιθυμείτε.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία της 22ας Μαρτίου 2019, ώρα 11:00, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία (για την κατεύθυνση Μαθηματικών στην κα Σκουλά, A202, για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην κα Καφάτου, A204) τις σχετικές αιτήσεις από την Παρασκευή 22/02/2019 έως και την Παρασκευή 01/03/2019. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@math.uoc.gr, ή στο fax 2810-393725 για την κατεύθυνση των Μαθηματικών, και στο fax 2810-393810 για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Όσοι δεν έρθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία για την αίτηση, πρέπει να έρθουν στη Γραμματεία για υπογραφές τη μέρα της ορκωμοσίας, μια ώρα νωρίτερα. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και να μην εκκρεμούν βαθμολογίες. Το αργότερο που θα γίνουν δεκτοί βαθμοί για συμμετοχή στην τελετή, είναι την Παρασκευή 01/03/2019, ημερομηνία που θα τηρηθεί αυστηρά. Την Τετάρτη 11/03/2019 θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα η τελική λίστα των πτυχιούχων που θα συμμετάσχουν στην τελετή.

Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική της ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Απαγορεύονται αυστηρά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου συσκευές ρύπανσης και ηχορρύπανσης. Τυχόν συσκευές θα κατάσχονται.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση της ορκωμοσίας Μαρτίου 2019, την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ (υπενθύμιση)

Στα πλαίσια της Οµάδας Διαχείρισης Συστηµάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ του Τµήµατος, του Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηµατικών και του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, το Τµήµα αναζητεί φοιτητές µε ενδιαφέροντα σε θέµατα διακριτής γεωµετρίας-συνδυαστικής. Πιο συγκεκριµένα, το εαρινό εξάµηνο 2019 θα δηµιουργηθεί η οµάδα

Υπεύθυνη της παραπάνω οµάδας θα είναι η κα Ε. Τζανάκη. Διαβάστε την ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ και στείλτε στο (vlachaki@admin.uoc.gr) ή καταθέστε προσωπικά το βιογραφικό σας έως την 25η Φεβρουαρίου 2019.

Σεμινάριο με θέμα «Επιστημονική εργασία στα Οικονομικά» – 2ο μέρος

Στο 2ο μέρος του Σεμιναρίου που έχει ως θέμα τον τρόπο επιστημονικής εργασίας στα Οικονομικά, θα γίνει μία εισαγωγή στη χρήση και αξιοποίηση βασικών εργαλείων ΗΥ, όπως των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων του Office. Θα γίνουν δύο συναντήσεις, τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρα 12.00-14.00 στην αίθουσα εργαστηρίου ΗΥ στο ΤΕΤΥ. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Ειρήνη Βλαχάκη Α204). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς οι θέσεις για ΗΥ είναι περιορισμένες (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 35).

Η διδάσκουσα,
Ελένη Δρακάκη

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΜΕΜ 274)

Η διάλεξη της Τετάρτης 5μμ - 7μμ μεταφέρεται τη Δευτέρα 5μμ - 7μμ στην αίθουσα Ε 204. Η δεύτερη διάλεξη παραμένει την Παρασκευή 3μμ - 5μμ στην αίθουσα Ε 204.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19.

Πρόοδος ΜΕΜ216 Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών (Παπαδημητράκης)

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρόοδο του μαθήματος ΜΕΜ216 Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών (Παπαδημητράκης) στις 29/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7-9μμ παρακαλώ να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου τους στον σύνδεσμο https://goo.gl/dw6fQL, έως και την Παρασκευή 1/03/219.

Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πτυχιακή εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο 2019, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία (Ε. Καφάτου Α204), μέχρι 1 Μαρτίου 2019.

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

Οι δηλώσεις Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας StudentsWEB στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://student.cc.uoc.gr, από τις 18/02/2019 και ώρα 00:00, έως τις 1/03/2019 και ώρα 00:00. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για οδηγίες και διευκρινήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι για να συνδεθείτε θα χρειαστείτε το ιδρυματικό σας email (mathXXXX@math.uoc.gr ή temXXXX@tem.uoc.gr) και τον κωδικό αυτού. Για το μάθημα ΜΕΜ323 Πρακτική στη διδασκαλία των Μαθηματικών, παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στη Γραμματεία της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κα Βλαχάκη (Α204), ώστε να εξεταστεί κατόπιν των δηλώσεων αν πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν (όλα τα υποχρεωτικά, και τα υποχρεωτικά για το ΠΠΔΕ του ΤΜΕΜ, ή εστω να τα παρακολουθήσουν, παράλληλα με την πρακτική).

Πρόγραμμα ERASMUS-συνάντηση/ενημέρωση

Όσοι φοιτητές θέλουν να συζητήσουν τις δυνατότητες για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό με το erasmus, για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορούν αν το θεωρούν χρήσιμο να έρθουν στην συνάντηση για αυτό το θέμα την Τρίτη 19/2 στις 1μμ στο γραφείο συναντήσεων Β307.

Σταύρος Κομηνέας,
Συντονιστής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, ακαδ. έτους 2019-2020. Προθεσμία δικαιολογητικών: 19 Απριλίου 2019.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί στα e-mail των υποψηφίων από τη γραμματεία.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Εαρινό εξάμηνο 2018-19

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019. Όσα δεν βλέπετε στην εφαρμογή Student Web κατά την περίοδο δηλώσεων θα εμφανιστούν σταδιακά, αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν από τις εκάστοτε γραμματείες των άλλων τμημάτων. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν τους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω.

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - Θεωρία Ασθενών Λύσεων

Το μάθημα Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - Θεωρία Ασθενών Λύσεων με διδάσκοντα τον κ. Τερσένοβ θα γίνεται Τρίτη 9-11 στη Β214 και Παρασκευή 1-3 στη Β212.

Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους σε Φοιτητικό Πληθυσμό

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΓΣΘ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ομάδα παρέμβασης για τη διαχείριση του άγχους σε φοιτητικό πληθυσμό. Η ομάδα θα ξεκινήσει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στη 13.00 για 10 συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση (σταθερή ημέρα και ώρα) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Φοιτητικό Κέντρο, 1 ος όροφος). Όσοι φοιτητές/-τριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hskf@edu.uoc.gr έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος σε πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό διαπραγμάτευσης

Πρόσκληση συμμετοχής στον 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων (Athens Negotiations Tournament).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 & 14 Απριλίου του 2019 στην Αθήνα με συμμετοχή τριμελών ομάδων από προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα & Κύπρο και την υποστήριξη 40 εθελοντών. Ο A.N.T. είναι μια ευκαιρία να σας φέρει κοντά με φοιτητές (μεταπτυχιακούς και/ή προπτυχιακούς) από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας με σκοπό να αναδειχθούν οι διαπραγματευτικές σας δεξιότητες συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα χρειαστεί να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στον ιστότοπο της διοργάνωσης: ant.aueb.gr. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των σπουδών που έχουν ολοκληρώσει, την ενδεχόμενη εργασιακή/εθελοντική τους εμπειρία, τυχόν βραβεύσεις και διακρίσεις τους, τη γεωγραφική προέλευση της ομάδας, καθώς και από το συνοδευτικό video όπου θα επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους εκτιμούν ότι θα πρέπει να επιλεγούν για να συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρακαλώ επισκεφτείτε την ant.aueb.gr ή στα social media. Εκεί, περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία και η οργάνωση του διαγωνισμού, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων.

Ηλίας Καπουτσής
Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Α.Ν.Τ.
Ιστοσελίδα διαγωνισμού: ant.aueb.gr
Facebook: https://www.facebook.com/AthensNegotiationsTournament/
LinkedID: LinkedID: https://www.linkedin.com/in/ant-aueb-069930177/
Twitter: https://twitter.com/ant_AUEB

Σύμβουλοι καθηγητές πρωτοετών φοιτητών

Δείτε τους συμβούλους καθηγητές πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Βοηθοί διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2018-19

Δείτε τον προσωρινό κατάλογο με τους βοηθούς διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2018-19. Παρακαλούνται οι βοηθοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τους καθηγητές, ώστε να ξεκινήσουν τα εργαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19. Στο πρόγραμμα έχουν γίνει οι εξής μικρές αλλαγές: Στο μάθημα ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις, τη διδασκαλία στο Α τμήμα θα κάνει ο κος Καραγιώργος και στο Β τμήμα ο κος Ζουράρης. Το μάθημα ΜΕΜ241 Διακριτά Μαθηματικά θα γίνεται στην αίθουσα Ε204 αντί της Α212.

Πρόσβαση στο StudentsWeb - Διευκρίνηση

Σχετικά με το μήνυμα που σας εμφανίζεται, εισερχόμενοι στην υπηρεσία του students web, σημαίνει ότι από 6/2/2019 θα συνδέεστε χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό σας email ως όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό, και όχι αυτά του StudentsWeb.

Aνανεωμένο πρόγραμμα Παιδαγωγικών μαθημάτων και μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε εδώ http://www.sse.uoc.gr/news/42019.html το ανανεωμένο πρόγραμμα μαθημάτων (έκδοση 4/2/2019). Προστέθηκε η σημείωση στο μάθημα «ΣΘΤΕ 207 Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: υποχρεωτική η παρουσία στο πρώτο μάθημα. Παρακαλώ δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις επισημάνσεις με κίτρινο. Σε επόμενη ανακοίνωση (προσφερόμενα στο ΤΜΕΜ) θα υπάρξει και η αντιστοιχία ή μη των παραπάνω μαθημάτων στο ΠΠΔΕ του τμήματος ΜΕΜ.

«Γυναίκες στην Επιστήμη», Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Η άτυπη Ομάδα Νέων Ηρακλείου "Youthtopia" σας προσκαλεί στην εκδήλωση της με τίτλο «Γυναίκες στην Επιστήμη», το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στις 17:15 στην αίθουσα Μανώλη Καρέλλη (πρώην Ανδρόγεω). Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη (11 Φεβρουαρίου), οι ομιλητές μας, κατεξοχήν από τον χώρο των επιστημών, θα μας μιλήσουν για την θέση του γυναικείου φύλου στον κλάδο τους, για την εξισορρόπηση ανάμεσα στην επαγγελματική σταδιοδρομία και την οικογένεια και για τα προβλήματα που τυχόν αντιμετώπισαν στο δρόμο τους προς την κορυφή. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί και η ανδρική οπτική. Θα μιλήσουν οι:

Ακόμα, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα πραγματοποιηθούν πειράματα από την ομάδα "Science Behind", αλλά και επίδειξη τηλεσκοπίων από την "Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης". Στοιχεία Επικοινωνίας: info@youthtopia.eu, www.youthtopia.eu.

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 (ορθή επανάληψη)

Δείτε τη σειρά προτεραιότητας των υποχρεωτικών μαθημάτων για τις κατευθύνσεις Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19.

ΜΕΜ312 Αγγλικά-Μαθηματική Ορολογία ΙΙ

Εκ μέρους της διδάσκουσας, κα. Μ. Κουτράκη, ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος ΜΕΜ312 Αγγλικά-Μαθηματική Ορολογία ΙΙ θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων (11-15/2/2019).

ΜΕΜ290 Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού

Το μάθημα απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις μαθηματικές/υπολογιστικές μεθόδους και τα αριθμητικά μοντέλα με τα οποία γίνεται η σύγχρονη πρόγνωση καιρού. Κατά τη διάρκειά του, οι φοιτητές θα διδαχθούν και θα έρθουν σε επαφή με:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, θα δοθούν δύο υποχρεωτικές ομαδικές εργασίες (μια υπολογιστική που αφορά στις διαφορικές εξισώσεις πρόγνωσης και τις τεχνικές επίλυσής τους και μια όπου θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο WRF-ARW για να εξαχθεί και να παρουσιαστεί μια πρόγνωση καιρού), οι οποίες θα καλύπτουν το 40% του συνολικού βαθμού. Το υπόλοιπο 60% θα προκύψει από την τελική εξέταση. Το μάθημα αντιστοιχεί σε 8 μονάδες ECTS, και εντάσσεται στα μαθήματα του Πίνακα 3 (Κ8) για την Κατεύθυνση Μαθηματικών και του Πίνακα 10 (Προχωρημένο) για την Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και θα διδάσκεται 4 ώρες την εβδοµάδα συν ένα δίωρο εργαστήριο.

Διδάσκων: Νίκος Χρηστάκης (ΠΔ407/80)

ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Στα πλαίσια του μαθήματος ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών θα γίνει μια συνάντηση την Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 12μμ στην αίθουσα Β201. Παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να το δηλώσουν, να παρεβρεθούν, καθώς θα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το ποιος μπορεί να συμμετέχει ή όχι κ.α.

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Δείτε τη σειρά προτεραιότητας των υποχρεωτικών μαθημάτων για τις κατευθύνσεις Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19.

ΜΕΜ252 Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Εκ μέρους του διδάσκοντα, κ. Χ. Μακριδάκη, ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος ΜΕΜ252 Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων (11-15/2/2019).

Ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ

Στα πλαίσια της Οµάδας Διαχείρισης Συστηµάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ του Τµήµατος, του Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηµατικών και του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, το Τµήµα αναζητεί φοιτητές µε ενδιαφέροντα σε θέµατα διακριτής γεωµετρίας-συνδυαστικής. Πιο συγκεκριµένα, το εαρινό εξάµηνο 2019 θα δηµιουργηθεί η οµάδα

Υπεύθυνη της παραπάνω οµάδας θα είναι η κα Ε. Τζανάκη. Διαβάστε την ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία και να τα αποστείλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, gradsec@math.uoc.gr, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 6/2/2019.

Επικουρικό Διδακτικό Εργο, Εαρινό εξάμηνο 2018-19 (ορθή επανάληψη)

Παρακαλούνται προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια Ασκήσεων μαθημάτων να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να το αποστείλουν στη γραμματεία της Επιτροπής Σπουδών, Ελένη Καφάτου, ekafatou@uoc.gr, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 6/2/2019.

Πρόγραμμα Erasmus+, Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Οι φοιτητές των Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών και της Ιατρικής που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Erasmus+, καλούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον μία από τις προγραμματισμένες ενημερώσεις που θα πραγματοποιήσει το προσωπικό του Τμήματος των Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ηρακλείου, στο Αμφιθέατρο Μ. Μανασσάκη και ώρα 13:00 την:

Εξεταστική παιδαγωγικών και άλλων μαθημάτων της ΣΘΕΤΕ

Σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/23-1-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού του Π.Π.Δ.Ε. και ακολούθως την έγκριση της Κοσμητείας Σ.Θε.Τ.Ε. της 24/1/2019 τα παιδαγωγικά (και άλλα) μαθήματα που προσφέρονται από τη ΣΘΕΤΕ για το ΠΠΔΕ θα εξετάζονται την κενή εβδομάδα, μετά τη λήξη της εξεταστικής σε κάθε εξάμηνο, προς αποφυγή συμπτώσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ STUDENTSWEB - Διευκρίνηση

Σχετικά με το μήνυμα που σας εμφανίζεται, εισερχόμενοι στην υπηρεσία του students web, σημαίνει ότι από 6/2/2019 θα συνδέεστε χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό σας email ως όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό, και όχι αυτά του StudentsWeb.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ζαχαρένιας Φουκάκη

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Ζαχαρένιας Φουκάκη με θέμα «Αριθμητική προσέγγιση της γραμμικής και ημιγραμμικής εξίσωσης του κύματος». Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Ζουράρης.

Επικουρικό Διδακτικό Εργο, Εαρινό εξάμηνο 2018-19

Παρακαλούνται προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια Ασκήσεων μαθημάτων να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να το αποστείλουν στη γραμματεία της Επιτροπής Σπουδών Ελένη Καφάτου, ekafatou@uoc.gr, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 6/2/2019.

Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο με αρ. πρ. 3332/24-01-2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στο γραφείo του στο Ηράκλειο έναν (1) φοιτητή/τρια για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3973.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Μιχαήλ Αθανασιάδη

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Μιχαήλ Αθανασιάδη με θέμα «Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης: εφαρμογή σε δεδομένα της απογραφής του 2011 για την Αττική». Επιβλέποντες καθηγητές: Ι. Καμαριανάκης και Π. Πραστάκος.

Βοηθοί - Επισκέψεις σχολείων

Όποιος προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ενδιαφέρεται να βοηθήσει κατά τις επισκέψεις σχολείων στο τμήμα μας την επόμενη εβδομάδα, 28/1-1/2, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την κα Μαρία Λουκάκη (mloukaki@uoc.gr).

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Γεωργίας Κουρκουνάκη

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στην αίθουσα A302, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Γεωργίας Κουρκουνάκη με θέμα «Ανάλογα του 10ου προβλήματος του Ηilbert σε δακτύλιους πολυωνύμων και ρητών συναρτήσεων». Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Φειδάς.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο MEM251, Εαρινό εξάμηνο 2018-19

Οσοι ενδιαφέρονται να είναι βοηθοί του μαθήματος ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 να επικοινωνήσουν με τον Μ. Πλεξουσάκη (email: plex@uoc.gr).

Επικουρικό Διδακτικό Έργο - ΧΗΜ-012 Μαθηματικά ΙΙ - Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Όποιος ενδιαφέρεται να είναι βοηθός του μαθήματος ΧΗΜ-012 Μαθηματικά ΙΙ για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 στο Τμήμα Χημείας παρακαλώ να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα Σ. Κομηνέα (email: komineas@uoc.gr).

Επικουρικό Διδακτικό Έργο MEM271, Εαρινό εξάμηνο 2018-19

Οσοι ενδιαφέρονται να ειναι βοηθοί του μαθήματος ΜΕΜ271 Διαφορικές Εξισώσεις κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 να επικοινωνησουν με τον Γ.Ζουράρη (email: georgios.zouraris@uoc.gr).

London hedge fund, Morgan Stanley Budapest scholarships/internships on CEU MS in Finance, MS in Business Analytics

2019-20 scholarship/internship programs on CEU’s MS in Finance and MS in Business Analytics:

Τhe application deadline is once again tight at January 31. Please check the attached poster or the links below. Applicants must have a quant background i.e. economics, statistics, science, computer science, statistics, mathematics, engineering etc.

CEU is a U.S. graduate university with campuses in Budapest and Vienna. It is ranked #151-200 and CEE #2 in economics by QS and ARWU ShanghaiRanking. The MS in Business Analytics and MS in Finance are ranked #50 and #89, respectively, by QS. The programs are based primarily in Budapest, and are designed to allow students to enter an internship or job at any time.

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 - 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi2_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Υποβολή Εκπρόθεσμων Αιτήσεων ΜΟΝΟ για Σίτιση, Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι από Δευτέρα 21 έως και Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μόνο για Σίτιση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου μας, http://www.merimna.uoc.gr, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό τους e-mail, ως όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη ως password. Για την υποβολή της Αίτησης πατήστε στο σύνδεσμο http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/ypovoles-aithsewn. Τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους φοιτητές θα ανακοινωθούν το αργότερο στις 5 Φεβρουαρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες φοιτητές οι οποίοι θα καταστούν δικαιούχοι, θα έπονται στη σειρά κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών με εμπρόθεσμες αιτήσεις. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε στο σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/324-odigies-symplirosis-kai-ypovolis-aitiseon-sitisis-kai-stegasis-akadimaikoy-etous-2018-2019. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

MEM255- Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές

Η αυριανή εξέταση (εργαστήριο Γ105, Γ107, Γ109)) του μαθήματος ΜΕΜ255- Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές θα ξεκινήσει στις 9.30 αντί 9.00.

Α07Π05 Η Συγκριτική Παιδαγωγική - προσθήκη προφορικής εξέτασης

Το μάθημα "Α07Π05 Η Συγκριτική Παιδαγωγική" με διδάσκουσα την κα Καλογιαννάκη θα εξεταστεί σε δύο διαφορετικές ώρες την ίδια ημέρα (βλ. επισυναπτόμενο πρόγραμμα). Η δεύτερη εξέταση που προστέθηκε (προφορική, 21/1, 4 μμ, Αμφ. Β Βιολογίας) θα γίνει για όσους δεν μπορούν να παραστούν στην γραπτή (21/1, 5-8). Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε το τελικό πρόγραμμα της εξεταστικής της ΣΘΕΤΕ και ενημερώνουμε ότι δε θα γίνει άλλη άλλη αλλαγή/προσθήκη. http://www.sse.uoc.gr/files/items/1/1649/exetastiki_s8ete_11-1-2019.pdf.

Φ.201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι, Πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Εξέταση

Η εξέταση στο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019. Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά στις εκπαιδευτικές αίθουσες Η/Υ 2 και 3 του τμήματος Φυσικής. Θα σας δοθούν προς απάντηση ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαδικασία Επιλογής Τμήματος για τους φοιτητές ΤΜΕΜ: Οι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στην εξέταση να στείλουν email (από το ιδρυματικό τους λογαριασμό) στο ngick@physics.uoc.gr ώστε να κατοχυρώσουν θέση στο τμήμα εξέτασης. Λήξη προθεσμίας επιλογής τμήματος εξέτασης: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019.

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 - 2019

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Στον σύνδεσμο https://eudoxus.gr//files/Nea_Paratasi_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο MEM107, Εαρινό εξάμηνο 2018-19

Παρακαλούνται προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στο μάθημα ΜΕΜ107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ κατά το Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 να επικοινωνήσουν με τον κο Χατζηπαντελίδη στο email p.chatzipa@uoc.gr.

Δεύτερη εξέταση στο μάθημα "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" (κ. Καρράς)

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες, ότι προσφέρεται και δεύτερη εξέταση στο μάθημα "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" με διδάσκοντα τον κ. Καρρά στις 23/1/2019, 1-4 μμ στα Αμφ. Α2, Α3 του Τμήματος Χημείας, ενώ η αρχική εξέταση είναι στις 23/1/2019, 5-9 μμ στα Αμφ. Α1, Α2, Α3 του Τμήματος Χημείας και στο Αμφ.Β του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

2nd English for Academic Purposes (EAP)/ESP Conference, 20-23 September 2019

The University of Crete English for Academic Purposes (EAP) instructors are happy to announce their 2nd EAP/ESP conference https://eapcrete.wordpress.com/ on 20-23 September 2019. EAP and ESP practitioners are invited to be part of a wide network of action researchers, teachers, teacher trainers, and highly experienced professors https://eapcrete.wordpress.com/plenary-speakers/.

There will be a wide range of training opportunities including EAP Technology workshops as well as Poster, Pecha Kucha and paper presentations. Conference themes https://eapcrete.wordpress.com/themes/ include academic literacy, genre pedagogies, critical thinking and metacognition. This EAP conference is also part of the Erasmus I-motion Staff week https://eapcrete.wordpress.com/registration/ and participants should inquire with their universities to check if they are eligible for sponsorship.

This EAP/ESP conference will be taking place in Heraklion, the capital of the island of Crete, Greece, at the Computer Science Department, University of Crete, in September. Make sure you don’t miss the early bird registration https://eapcrete.wordpress.com/registration/. For more information please visit https://eapcrete.wordpress.com.

Video announcement of the 2nd English for Academic Purposes (EAP)/ESP Conference.

Δηλώσεις συγγραμμάτων

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΜΕΜ262 Παραμετρική Στατιστική

Την Παρασκευή 11/1/2019, ώρα 5-8μμ, θα γίνουν ασκήσεις για το μάθημα ΜΕΜ262 Παραμετρική Στατιστική για όποιον ενδιαφέρεται, στην αίθουσα Α208.

Ενεργοποίηση Σίτισης Εαρινού Εξαμήνου

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών Ηρακλείου, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακ. έτος 2018 - 2019, καλούνται να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το δεύτερο εξάμηνο, από Δευτέρα 07/01/2019 μέχρι και 01/02/2019 Δευτ.-Παρασκ. 09:00-14:00. Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία χάνουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το εξάμηνο αυτό. Οι ενεργοποιημένες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες του έτους 2019 ισχύουν έως τη λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 15/06/2019 για ΣΘΕΤΕ και 6/7/2019 για Ιατρική.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 (επανάληψη)

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 (7/1/2019 έως και 25/1/2019). Δείτε επίσης την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Πρόγραμμα εξετάσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων, Ιανουάριος 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων των μεταπτυχαικών μαθημάτων Ιανουαρίου 2019.

Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, επιτυχόντες είναι οι παρακάτω:

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες.

Ωρολόγιο πρόγραμμα εξεταστικής ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικά & άλλα μαθήματα) Ιανουαρίου 2019 (νέο)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα εξεταστικής ΣΘΕΤΕ Ιανουαρίου 2019. Έπειτα από αιτήματα φοιτητών και τη σύμφωνη γνώμη των καθηγητών, άλλαξαν αμοιβαία τα μαθήματα της κας Καλογιαννάκη και του κ. Κρασανάκη.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 (7/1/2019 έως και 25/1/2019). Δείτε επίσης την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Ωρολόγιο πρόγραμμα εξεταστικής ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικά & άλλα μαθήματα) Ιανουαρίου 2019

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα εξεταστικής ΣΘΕΤΕ Ιανουαρίου 2019

.

ΜΕΜ255 Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές

Η σημερινή διάλεξη (18/12) του μαθήματος ΜΕΜ255 Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές θα ξεκινήσει στις 4μμ αντί 3μμ.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Στυλιανής Φουρφουλάκη

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Στυλιανής Φουρφουλάκη με θέμα «Εφαρμογές του μετασχηματισμού Fourier στην κωδικοποίηση». Επιβλέπων καθηγητής: Θεόδουλος Γαρεφαλάκης.

Υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική, χορηγία γαλλικών εργαστηρίων Αριστείας (LABEX)

Υποτροφία για Μaster στα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, στα Ιδρύματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay

Το ίδρυμα Fondation de mathématiques Jacques Hadamard και το Labex Mathématiques Hadamard χορηγούν υποτροφίες ενός ή δύο ετών σε γάλλους και αλλοδαπούς εξαιρετικούς φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν υποψηφιότητα σε ένα Master στα μαθηματικά σε ένα από τα Ιδρύματα–μέλη. Δείτε την περιγραφή του Master και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Μαΐου αφορά τους υπηκόους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποτροφίες για Μaster του Labex Milyon

Το Εργαστήριο Αριστείας στα Μαθηματικά και στην Βασική Πληροφορική του Πανεπιστημίου της Lyon στελεχώνεται από πάνω από 350 ερευνητές, και εντάσσονται τρεις μικτές μονάδες έρευνας του Πανεπιστημίου της Lyon : το Ινστιτούτο Camille Jordan, το Εργαστήριο Πληροφορικής-Παραλληλισμού και η Μονάδα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Το Labex Milyon διαθέτει υποτροφίες για Master ύψους 1000 ευρώ καθαρά/μήνα, διάρκειας 10 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10/01/2019 στις 23.59’. Επιλέξιμα Matsers για την υποτροφία Milyon:

Πληροφορίες ακι υποψηφιότητα. Για τα προγράμματα στα γαλλικά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο στα γαλλικά (B2).

Υποτροφίες του LABEX Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs interactions (CEMPI) του Πανεπιστημίου Lille Nord-Europe

Το Εργαστήριο Αριστείας «Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις αλληλεπιδράσεις τους (CEMPI)» του Πανεπιστημίου Lille Nord-Europe δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ύψους 10000 ευρώ το χρόνο για τα εξής 3 μεταπτυχιακά προγράμματα:

Η επιλογή γίνεται βάση αξιοκρατικών κριτηρίων. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές όλων των εθνικοτήτων με πολύ ψηλού επιπέδου επιδόσεις. 1η καταληκτική ημερομηνία υποψηφιοτήτων: 01/03/2019. Οι υποψηφιότητες που θα ληφθούν μετά από τη 01/03/2019 θα εξεταστούν σε 2η φάση. Διαδικασία υποψηφιότητας.

Υποτροφίες του LABEX Archimède του Πανεπιστημίου Aix-Marseille

Το Εργαστήριο Αριστείας Archimède συνίσταται από 3 μονάδες έρευνας:

και ένα διεθνές συνεδριακό κέντρο: Centre International de Rencontres Mathématiques. Αυτές οι μικτές μονάδες έρευνας CNRS-Πανεπιστήμιο στελεχώνονται από επιστήμονες παγκόσμιας φήμης και καλύπτουν όλους τους τομείς έρευνας στα Μαθηματικά και την Πληροφορική στο πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université (AMU).

Το LabEx Archimède χορηγεί υποτροφίες διάρκειας ενός έτους σε εξαιρετικούς φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν υποψηφιότητα σε ένα Master 2 Recherche (M2) στα μαθηματικά ή στην πληροφορική στα παρακάτω ακαδημαϊκά προγράμματα. Η υποτροφία ύψους 1000 ευρώ/μήνα, μέγιστης διάρκειας 10 μηνών, θα απονεμηθεί με κριτήριο την ακαδημαϊκή Αριστεία. Το LabEx Archimède μπορεί να αναλάβει τα έξοδα ταξιδιού των αλλοδαπών φοιτητών (με όριο τα 1 000 ευρώ).

Ειδικότητες του Master (M2) Recherche

Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στα γαλλικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 15/03/2019, 23.59’ (ώρα Παρισιού). Περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΦΥΣ-201, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι, στις 25/1/2019, διάφορα τμήματα

Η εξέταση στο μάθημα ΦΥΣ-201 "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στις αίθουσες των υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής (οι αιθουσες είναι δίπλα στην κεντρική είσοδο κοντά στο φυλάκιο) η εξέταση θα γίνει σε 5 τμήματα, σε διάφορες ώρες:

Οι φοιτητές γράφονται ηλεκτρονικά και επιλέγουν το τμήμα που θέλουν να εξεταστουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του μαθήματος όταν ανοίξουν οι λίστες.

Επαναληπτική Εξέταση Φυσική ΙΙ και Κλασική Μηχανική

Η επαναληπτική γραπτή εξέταση για στα μαθήματα Φυσική II και Κλασική Μηχανική θα γίνει την Παρασκευή 14/12/18 (12-1: Φυσική II, 1-3: Κλασική Μηχανική) στην αίθουσα Α212.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ευστράτιου Τσουκάνη

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ευστράτιου Τσουκάνη με θέμα «Πολλαπλασιαστές Fourier και το αντιπαράδειγμα του Fefferman». Επιβλέπων καθηγητής: Θεμιστοκλής Μήτσης.

Αλλαγή ώρας και αίθουσας μαθήματος ΜΕΜ211 Ανάλυση Ι (Β)

Την Παρασκευή το μάθημα ΜΕΜ211 Ανάλυση Ι τμήμα Β, δε θα γίνει στο Αμφ201 ώρα 11-1 αλλά στην αίθουσα Ε204 και ώρα 1-3μμ.

Πρόσκληση σε δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Εμμανουήλ Καμαριανάκη

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Α303 στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Καμαριανάκη με θέμα

«Κατηγορήματα για το Τρισδιάστατο Απολλώνιο Διάγραμμα»

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δηλώσεις Μαθημάτων Εξεταστικής Ιανουαρίου 2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που δηλώνουν μαθήματα, άλλων τμημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018, ότι θα σβηστούν από τη δήλωσή τους μετά από έλεγχο. Μπορείτε να δηλώσετε μόνο μαθήματα που θα δωθούν εμβόλιμα.

Πρόγραμμα Εξεταστικής και Δηλώσεις Μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής Ιανουαρίου 2019

Δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 (7/1/2019 έως και 25/1/2019). Υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά το μάθημα Φυσική Ι. Με κόκκινο είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2018 που δίνονται ως εμβόλιμη. Τα υπόλοιπα (μαύρο) είναι μαθήματα της κανονικής εξεταστικής.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για την Εμβόλιμη Εξεταστική του Ιανουαρίου 2019 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μεταξύ 11/12/2018 και 13/12/2018, ώρα 23:59. Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά. Προϋποθέσεις δήλωσης:

 1. Ο/η φοιτητής/τρια να βρίσκεται στο 9 εξάμηνο και πάνω.
 2. Το μάθημα να έχει δηλωθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 3. Για το μάθημα ΜΕΜ222 Άλγεβρα ΙΙ, ο/η φοιτητής/τρια να είναι στην κατεύθυνση Μαθηματικά
 4. Για το μάθημα ΜΕΜ251 Αριθμητική Ανάλυση, ο/η φοιτητής/τρια να είναι στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Οι δηλώσεις θα γίνονται από τους ίδιους τους φοιτητές με τον ίδιο τρόπο που έκαναν δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει κατά τη δήλωση των μαθημάτων παρακαλώ απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Τμήματος, προσωπικά, είτε με email (secr@math.uoc.gr). Οι αίθουσες θα προστεθούν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης των μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί ένας φοιτητής είναι να φέρει µαζί του την φοιτητική ταυτότητα, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Δείτε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Τελευταίες διαλέξεις κας Καλογιαννάκη, κου Καρρά

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος "Α07Π05 Η Συγκριτική Παιδαγωγική" της κας Καλογιαννάκη θα γίνει την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 10-12, στην αίθουσα Ε204 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (αλλαγή από 14/12, μεταφέρθηκε σε 13/12).

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" του κ. Καρρά θα γίνει, όπως είχε προγραμματιστεί την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 11-1 στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Αναβολή διάλεξης ΜΕΜ234 Γεωμετρική Τοπολογία

Το μάθημα ΜΕΜ234 Γεωμετρική Τοπολογία δε θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 11/12/18 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) επιστήμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017, προκειμένου να αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος “Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού” κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-19.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν αίτηση (προς τη Συνέλευση του Τμήματος) μέχρι τις 20-12-2018. Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για την περιγραφή της θέσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επαναληπτική Εξέταση Φυσική ΙΙ και Κλασική Μηχανική

Η επαναληπτική γραπτή εξέταση για όσους απέτυχαν στα μαθήματα Φυσική II και Κλασική Μηχανική θα γίνει την Παρασκευή 14/12/18 (12-1: Φυσική II, 1-3: Κλασική Μηχανική). Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία (κ. Βλαχάκη Α204) και να εγγραφούν στις αντίστοιχες λίστες οι οποίες θα είναι ανοικτές από Δευτέρα 10/12/18 εως Τετάρτη 12/12/2018, προκειμένου να είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των φοιτητών που θα προσέλθουν στην εξέταση.

IACM–FORTH Seminar

Dr. Dimitris Sfyris, Post-doctoral Researcher, NTUA & Univ. of West Attica
Graphene at the continuum level: closed form solutions and molecular mechanics calculations
Friday, 7 December 2018 @ 15:00, Seminar Room 1, FORTH Main Building

Αναβολή διάλεξης ΜΕΜ253 Αριθμητική Λύση ΜΔΕ

Η διάλεξη του μαθήματος ΜΕΜ253 Αριθμητική Λύση ΜΔΕ αναβάλλεται για σήμερα 5 Δεκεμμβρίου 2018, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Επιπλέον Εργαστήριο Ασκήσεων για το Μάθημα "Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις" (ΜΕΜ 272)

Επιπλέον εργαστήριο ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 5 Δεκέμβρη 1.00 μμ - 2.00 μμ, στην αίθουσα Α 214, αμέσως μετά την προγραμματισμένη διάλεξη.

Συμπληρωματικός κατάλογος δικαιούχων σίτισης/στέγασης του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών του Ηρακλείου για το ακαδ. έτος 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου που αφορά στο συμπληρωματικό κατάλογο δικαιούχων σίτισης/στέγασης του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών του Ηρακλείου για το ακαδ. έτος 2018-2019.

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/388-f-m-irakleiou-sympliromatikos-katalogos-dikaioyxon-sitisis-stegasis.

Αξιολόγηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Στο επόμενο διάστημα (27/11-21/12/2018) θα διεξαχθούν οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Αυτές τις μέρες θα μοιραστούν τα tokens (αριθμοί τους οποίους χρειάζεται κανείς για να κάνει αξιολόγηση ανώνυμα σε κάθε μάθημα στο online σύστημα) κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις του μαθήματος. Ο κάθε παρών φοιτητής παίρνει ένα token. Με το token αυτό μπορεί ανώνυμα, μέσα στο διάστημα 27/11-21/12/2018 (4 εβδομάδες περίπου) να υποβάλλει την αξιολόγησή του.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που έχει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα να διαπιστώσει το πόσο καλά γίνονται τα μαθήματά του και, κυρίως, αν πρέπει κάτι να αλλάξει. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στη διαδικασία αυτή και προσπαθήστε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων που παρακολουθείτε με όσο γίνεται πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Τελικός Πίνακας επιλογής και κατάταξης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Δείτε τον τελικό πίνακα επιλογής και κατάταξης αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» & του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020 κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, για την περίοδο από 1/12/2018 έως 30/9/2019.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο να απαντήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: praktiki@math.uoc.gr μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, ότι αποδέχονται τη θέση. Οι φοιτητές που παραιτούνται από την θέση να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Αναβολή εργαστηρίου ΜΕΜ255 Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές

Το εργαστήριο του μαθήματος ΜΕΜ255 Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές τη Δευτέρα 26/11, 3-5μμ, αναβάλλεται. Θα γίνουν δύο μονόωρα ασκήσεων, την Τρίτη (27/11) 5-6μμ και την Πέμπτη (29/11) 5-6μμ, στην Α212 αμέσως μετά το μάθημα.

Αλλαγή ώρας διάλεξης για το μάθημα "Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΕΜ 272)"

Η διάλεξη της Τετάρτης 28/11 αναβάλλεται έκτακτα. Η αναπλήρωσή της ορίζεται την Πέμπτη 29/11, 11.00 πμ - 1.00 μμ, στην αίθουσα Α214.

Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα διεξαχθούν την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα Α302. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για όλους τους φοιτητές όσον αφορά την Πρακτική Άσκηση στην αίθουσα Α214 του τμήματος.

3η Διάλεξη "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

Η τρίτη διάλεξη του μαθήματος του κ. Καρρά "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" θα γίνει την Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Aναπληρώσεις μαθήματος "Οικονομική Θεωρία Ι" ΜΕΜ-341

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος "Οικονομική Θεωρία Ι" ΜΕΜ-341 θα γίνουν ως εξής:

Επίσης, θα γίνει Σεμινάριο με θέμα: Έρευνα και επιστημονική εργασία με έμφαση στα Οικονομικά. Πώς γράφεται μία επιστημονική εργασία και πώς παρουσιάζονται τα δεδομένα; Ποιές είναι οι βασικές μέθοδοι έρευνας; Το σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα Α214 (ΤΜΕΜ) ώρα 13.00-16.00. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές.

H διδάσκουσα,
Ε. Δρακάκη

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, 11:00

Δείτε την πρόσκληση για την τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Αναβολή εργαστηρίου ΜΕΜ255 Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές

Το εργαστήριο του μαθήματος ΜΕΜ255 Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές τη Δευτέρα 19/11, 3-5μμ, αναβάλλεται. Θα γίνουν δύο μονόωρα ασκήσεων, την Τρίτη (20/11) 5-6μμ και την Πέμπτη (22/11) 5-6μμ, στην Α212 αμέσως μετά το μάθημα.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σίτησης/στέγασης νεοεισερχόμενων φοιτητών

Δείτε τα αποτελέσματα σίτισης/στέγασης νεοεισερχομένων φοιτητών (μεταπτυχιακοί, προπτυχιακοί ειδικών κατηγοριών (5%, πληγέντες, αθλητές) και μετεγραφέντες) του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών του Ηρακλείου για το ακαδ. έτος 2018-2019 στον σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/383-f-m-irakleiou-anakoinosi-apotelesmaton-sitisis-stegasis-neoeiserxomenon-foititon-metaptyxiakoi-proptyxiakoi-eidikon-katigorion-5-pligentes-athlites-kai-metegrafentes-toup-k-sxolon-irakleiou-2018-2019.

Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση

Δείτε την ανακοίνωση του Β' κύκλου σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προόδος μαθήματος «ΣΘΤΕ 206-Διδασκαλία και Αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος «ΣΘΤΕ 206-Διδασκαλία και Αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες» ότι η πρόοδος θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6-8μμ στο Αμφιθέατρο 2, Τμήμα Χημείας.

Οι Διδάσκουσες, Αναστασία Πρατικάκη και Ειρήνη Σπανάκη

Προόδος μαθήματος «ΣΘΤΕ 204-Θεμελιώδη Ζητήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος «ΣΘΤΕ 204-Θεμελιώδη Ζητήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης» ότι η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει στις 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9-11πμ στην αίθουσα Γ, κτήριο Φυσικού (απέναντι από το κεντρικό κυλικείο).

Η Διδάσκουσα, Αναστασία Πρατικάκη

Αναβολή/αναπλήρωση διάλεξης για το μάθημα "Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις" (ΜΕΜ 272)

Η διάλεξη της Τετάρτης 14 Νοέμβρη αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοέμβρη, το δίωρο 11.00 πμ - 1.00 μμ στην αίθουσα Ε 204.

Αναβολή διάλεξης Απειροστικού Λογισμού Ι, Τμήμα Β

Η προγραμματισμένη διάλεξη του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός Ι (Τμήμα Β'), με διδάσκοντα τον κ. Ευφραιμίδη αναβάλλεται για σήμερα Τρίτη 13/11/2018.

2η Πρόοδος ΜΕΜ108 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ - Τμήμα Α (Ι Αθανασόπουλος)

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην 2η πρόοδο του μαθήματος ΜΕΜ108 Απειροστικός ΙΙΙ Τμήμα Α (Αθανασόπουλος) στις 21/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5-7μμ παρακαλώ να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου τους στην ιστοσελίδα https://goo.gl/EiDKPb, έως και την 16/11/218.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 23ης Νοεμβρίου 2018 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 3836, 3944, 4247, 4317, 4349, 4380, 4388, 4390, 4417, 4486, 4620, 4691, 4754, 4757, 4777, 4833, 4898, 4920, 4922, 4925, 4969, 4986, 5037, 5038, 5106, 5111, 5112, 5177, 5199

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1239, 1405, 1716, 1718, 1724, 1796, 1827, 1833, 1837, 1878

Απόφαση του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων

Δείτε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 80/07-12-2016 για την αντιμετώπιση των φαινομένων αντιγραφής.

Τελικό Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2019

Δείτε το τελικό πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος 2019.

Yποβολή αιτήσεων σίτιση ή/και στέγαση

Δείτε πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση νεοεισερχομένων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών,προπτυχιακών ειδικών κατηγοριών (5%, πληγέντες, αθλητές) και μετεγγραφέντες.

Πρόοδος ΜΕΜ109 Φυσική Ι

Επειδή ο αριθμός των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην πρόοδο ειναι πολύ μικρός, ΟΛΟΙ οι φοιτητές (ανεξαρτήτως τμήματος και επωνύμου) θα δώσουν πρόοδο στο Αμφ. Α203, την Δευτέρα 5/11/2018, ώρα 5-6 μμ.

Αναπλήρωση "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" με διδάσκοντα τον κ. Καρρά θα γίνει την Παρασκευή 16/11/2018 και ώρα 11-1 στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Πίνακες επιλογής και κατάταξης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Δείτε τους πίνακες επιλογής και κατάταξης αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, για την περίοδο από 1/12/2018 έως 30/9/2019.

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία,

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους. Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους.

Σχέδιο Προγράμματος Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2019

Δείτε το σχέδιο προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος 2019.

Απασχόληση φοιτητών/φοιτητριών στο Κολυμβητήριο του Αθλητικού Κέντρου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Η επιτροπή Αθλητισμού προτίθεται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες για Ναυαγοσωστική επίβλεψη του Κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Βουτών. Διάρκεια απασχόλησης: Δεκέμβριος 2018 - Ιούνιος 2019. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής Αθλητισμού.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19. Στο εξής, το μάθημα ΜΕΜ341 Οικονομική Θεωρία Ι θα γίνεται στην αίθουσα Ε204 κάθε Τετάρτη 11-2μμ, και το μάθημα ΜΕΜ272 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις θα γίνεται στο αμφ. Α203 κάθε Τετάρτη 11-1.

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τις κατευθύνσεις Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα διενεργηθούν στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων πρέπει να κατατεθούν στο διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου. Δείτε την ανακοίνωση των κατατακτήριων εξετάσεων και την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων. Δείτε επίσης την ιστοσελίδα του Τμήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

2η Διάλεξη "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική", κ. Καρράς

Η δεύτερη διάλεξη του μαθήματος του κ. Καρρά "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική" θα γίνει την Παρασκευή 2/11/2018 και ώρα 1-3 στην αίθουσα Α212 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 (ορθή επανάληψη)

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία της 23ης Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία (για την κατεύθυνση Μαθηματικών στην κα Σκουλά, A202, για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην κα Καφάτου, A204) τις σχετικές αιτήσεις από τη Δευτέρα 22/10/2018 έως και την Τετάρτη 31/10/2018. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@math.uoc.gr, ή στο fax 2810-393725 για την κατεύθυνση των Μαθηματικών, και στο fax 2810-393810 για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Όσοι δεν έρθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία για την αίτηση, πρέπει να έρθουν στη Γραμματεία για υπογραφές τη μέρα της ορκωμοσίας, μια ώρα νωρίτερα. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και να μην εκκρεμούν βαθμολογίες. Το αργότερο που θα γίνουν δεκτοί βαθμοί για συμμετοχή στην τελετή, είναι την Τετάρτη 31/10/2018, ημερομηνία που θα τηρηθεί αυστηρά. Την Τετάρτη 7/11/2018 θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα η τελική λίστα των πτυχιούχων που θα συμμετάσχουν στην τελετή. Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία:

Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Απαγορεύονται αυστηρά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου συσκευές ρύπανσης και ηχορρύπανσης. Τυχόν συσκευές θα κατάσχονται.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση της ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2018, το στατιστικό δελτίο πτυχίου που πρέπει να συμπληρώσετε, την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πράξη «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,

προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018.

Έναρξη-Λήξη Δήλωσεων και Διανομής Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19

Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx.

Πρόοδος ΜΕΜ109 Φυσική Ι

Η πρόοδος στο μάθημα Φυσική I θα διεξαχθεί στις 5/11/2018, στα αμφιθέατρα, με την ακόλουθη κατανομή των φοιτητών:

Η συμμετοχή στην πρόοδο δεν είναι υποχρεωτική (όποιος επιθυμεί μπορεί να επιλέξει να δώσει μόνο το τελικό διαγώνισμα για το 100% του βαθμού του). Η συνεισφορά της προόδου στον τελικό βαθμό είναι 25%, και είναι δεσμευτική εφ’ όσον ο φοιτητής εξεταστεί. Οσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να εγγραφούν στην λίστα: https://goo.gl/55Nbse μέχρι 2/11/218. Η δήλωση συμμετοχής στην πρόοδο είναι επίσης δεσμευτική. Η πρόοδος θα περιλαμβάνει την ύλη της κινηματικής και της δυναμικής του υλικού σημείου. Το διαγώνισμα θα είναι πολλαπλής επιλογής.

Προσωρινή κατάταξη αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης

Δείτε την προσωρινή κατάταξη αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ιωσήφ Τσάνγκο

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:15, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ιωσήφ Τσάνγκο με θέμα «Εικασία του McKay». Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μαρία Λουκάκη.

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ - Εξτρα δίωρο

Αύριο, 23/10/2018, θα γίνει ένα έξτρα δίωρο για το μάθημα ΜΕΜ108 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ, από το βοηθό Ελευθέριο Σκαλιδάκη, ώρα 3-5μμ στην αίθουσα Α208. Αφορά στο Τμημα Α (διδάσκοντας Ι. Αθανασόπουλος).

Προφορική Πρόοδος στο ΜΕΜ 281 Θεωρία Ρευστών

Η προφορική πρόοδος στο μάθημα Θεωρία Ρευστών θα διεξαχθεί στις 16/11/2018, 12:00-16:00 στην αίθουσα B208. Οσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να εγγραφούν στην λίστα https://goo.gl/MVBvzc, μέχρι 12/11/2018. Η συνεισφορά της προόδου στον τελικό βαθμό είναι 25%, και είναι δεσμευτική εφ’ όσον ο φοιτητής εξεταστεί. Δεσμευτική επίσης είναι και η δήλωση συμμετοχής στην πρόοδο. Η πρόοδος θα περιλαμβάνει την ύλη που περιγράφεται στα δύο πρώτα κεφάλαια των σημειώσεων του μαθήματος (Κεφ. 1: Οι φυσικές ιδιότητες των ρευστών, και Κεφ. 2: Οι εξισώσεις διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας και οι εξισώσεις κίνησης ιδανικού ρευστού). Η εξέταση θα περιλαμβάνει θεωρία και απλά προβλήματα.

Αλλαγή/διόρθωση στη δήλωση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19

Ενημερώνουμε τους παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες ότι μετά από έλεγχο, το μαθημα Ανάλυση Ι είχε συμπεριληφθεί στη δήλωσή τους (λόγω λάθος του συστήματος) και έχει αφαιρεθεί. Στη θέση του έχει μπει το αμέσως επόμενο Υποχρεωτικό μάθημα.

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 2971, 3636, 3719, 4659, 5074, 5083, 5243, 5254, 5363, 5391, 5450, 5673, 5745

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1708, 2125, 2162, 2267, 2336, 2457, 2506

Οικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Τα παραπάνω μαθήματα θα αναγνωριστούν ανά κατεύθυνση ως εξής:

Κατεύθυνση Μαθηματικών: ΜΕΜ341, ΜΕΜ342 και ΜΕΜ343 ως μαθήματα πίνακα 5
Κατεύθυνση Εφαρμ. Μαθηματικών: ΜΕΜ341 και ΜΕΜ342 ως μαθήματα πίνακα 11 (προϋπόθεση για να τα δηλώσει ο φοιτητής είναι να μην έχει περάσει το αντίστοιχο μάθημα από το Τμήμα Οικονομικών ΟΙΚ1005 και ΟΙΚ1002) και ΜΕΜ343 ως μάθημα πίνακα 13.

Όποιος φοιτητής/τρια επιθυμεί να συμπεριλάβει στη δήλωσή του το μάθημα ΜΕΜ341 για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του είτε προσωπικά είτε με email. Τροποποιήσεις θα γίνονται μέχρι και την Τρίτη 23/10/2018.

TEY280 Θεωρια Υπολογισμού

Σχετικά με το μάθημα ΤΕΥ280 Θεωρία Υπολογισμού από το Τμήμα Υπολογιστών, για το Χειμερινό Εξάμηνο 18-19 θα μπορέσουν να το δηλώσουν όσοι/ες φοιτητές/τριες είναι μέχρι και το 11ο εξάμηνο και έχουν περάσει το μάθημα Διακριτά Μαθηματικά.

Όσοι το έχουν ήδη δηλώσει, θα ελεγχθούν και ανάλογα θα παραμείνει ή θα σβηστεί από τη δήλωσή τους. Όσοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον μέσω email ή προσωπικά στη γραμματεία έχει κρατηθεί το ΑΜ τους και θα δηλωθεί εντός της ημέρας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση είναι εφικτή μετά το κλείσιμο των δηλώσεων σήμερα (17/10) μέχρι και την Παρασκευή.

Ορκωμοσία Τμήματος, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία της 23ης Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία (για την κατεύθυνση Μαθηματικών στην κα Σκουλά, A202, για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην κα Καφάτου, A204) τις σχετικές αιτήσεις από τη Δευτέρα 22/10/2018 έως και την Τετάρτη 31/10/2018. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@math.uoc.gr, ή στο fax 2810-393725 για την κατεύθυνση των Μαθηματικών, και στο fax 2810-393810 για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Όσοι δεν έρθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία για την αίτηση, πρέπει να έρθουν στη Γραμματεία για υπογραφές τη μέρα της ορκωμοσίας, μια ώρα νωρίτερα. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και να μην εκκρεμούν βαθμολογίες. Το αργότερο που θα γίνουν δεκτοί βαθμοί για συμμετοχή στην τελετή, είναι την Τετάρτη 31/10/2018, ημερομηνία που θα τηρηθεί αυστηρά. Την Τετάρτη 7/11/2018 θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα η τελική λίστα των πτυχιούχων που θα συμμετάσχουν στην τελετή. Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία:

Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας. Απαγορεύονται αυστηρά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου συσκευές ρύπανσης και ηχορρύπανσης. Τυχόν συσκευές θα κατάσχονται.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση της ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2018, το στατιστικό δελτίο πτυχίου που πρέπει να συμπληρώσετε, την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Επανεξέταση ΜΕΜ280 Φυσική ΙΙ / ΜΕΜΘ7.01 Θεμ. Εφαρμ. Μαθηματικών (Κλασική Μηχανική)

Όσοι φοιτητές απέτυχαν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 στα μαθήματα Φυσική ΙΙ η/και Κλασική Μηχανική, και χρειάζονται μόνο ένα εκ των δύο αυτών μαθημάτων για να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις λήψης πτυχίου κατά το τρέχον εξάμηνο, μπορούν να προσέλθουν σε επανεξέταση κατόπιν συννενόησης με τον διδάσκοντα, και αφού ζητήσουν απο τη γραμματεία να αποσταλεί ηλεκτρονικά σ’ αυτόν βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Γεωργίας Μπαξεβάνη

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Γεωργίας Μπαξεβάνη με θέμα «Ανάπτυξη αδροποιημένων μοντέλων για την δυναμική των μοριακών συστημάτων μέσω της ανάλυσης δεδομένων ατομιστικής προσομοίωσης». Επιβλέπων καθηγητής: Ευάγγελος Χαρμανδάρης.

Σχέδιο Προγράμματος Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2019

Δείτε το σχέδιο προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος 2019. Παρατηρήσεις για το σχέδιο της εξεταστικής στείλτε στο chrisk@uoc.gr. Μετά την ανακοίνωση του τελικού προγράμματος, δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές.

Πρόοδος ΜΕΜ108 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ - Τμήμα Α (Αθανασόπουλος Ι)

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρόοδο του μαθήματος ΜΕΜ108 Απειροστικός ΙΙΙ Τμήμα Α (Αθανασόπουλος) στις 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5-7μμ παρακαλώ να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου τους στο παρακάτω link, έως και την 19/10/218. https://goo.gl/BMNzcG.

Μαθήματα που προσφέρονται το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Δείτε τα μαθήματα που προσφέρονται το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Παράταση δηλώσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 17/10/2018.

Πρόοδος ΜΕΜ112 Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Ι - Τμήμα Β (Λουκάκη)

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρόοδο του μαθήματος ΜΕΜ112 Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Ι, στις 7/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5-7μμ, παρακαλώ να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου τους στο παρακάτω link, έως και την 26/10/218. https://goo.gl/D4bJ5V.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Σπουδών

Ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν περάσει στο παρελθόν τα μαθήματα Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη, με την κ. Καλογιαννάκη, και ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με τον κ. Αλεξάκη, αναγνωρίζονται και τα δύο. Στο εξής, όποιος περάσει το ένα από τα δύο αυτά μαθήματα δεν θα μπορεί να δηλώσει το άλλο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019.

Αλλαγή στον οδηγό σπουδών της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τα μαθήματα ΜΕΜ278 Δυναμική Μετεωρολογία και ΜΕΜ279 Εισαγωγή στην Ακουστική Μετεωρολογία μεταφέρονται στον Πίνακα 10 (Προχωρημένα Μαθήματα) για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Μαρίας Αρνίτταλη

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00, στην αίθουσα B201, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Μαρίας Αρνίτταλη με θέμα «Μοριακές προσομοιώσεις πρωτεϊνών». Επιβλέπων καθηγητής: Ευάγγελος Χαρμανδάρης.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Η επιτροπή σταδιοδρομίας και διασύνδεσης του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Τμήματος την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, 11:15πμ στο αμφιθέατρο Α-201. Ο σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τι βοήθεια μπορούν να περιμένουν από την επιτροπή σε θέματα σταδιοδρομίας. Στόχοι συναντήσεων:

Οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να προστεθούν και άλλες, ανάλογα με την αλληλεπίδραση και τις προτάσεις των φοιτητών. Για την επιτροπή σταδιοδρομίας και διασύνδεσης, Γεωργία Καραλή, Δημήτριος Μπάγκαβος.

Υποδοχή νεοεισαχθέντων προπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί στην υποδοχή των νεοεισαχθέντων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00πμ, στο Αμφιθέατρο «Ν. Πετρίδη».

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Καλούνται οι φοιτητές κα φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε ενημερωτική συνάντηση, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 ώρα 13.00 στην Αιθουσα Α208. Ειδικότερα, καλούνται να παρευρεθούν όσοι φοιτητές του 4ου έτους στοχεύουν να πάρουν πτυχίο το 2019 και επιθυμούν να πάρουν ταυτόχρονα και το ΠΠΔΕ.

Από την Επιτροπή Σπουδών ΤΜΕΜ

Οικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Από το Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών προσφέρεται αυτό το εξάμηνο το μάθημα ΜΕΜ341 Οικονομική Θεωρία Ι και το επόμενο εξάμηνο τα μαθήματα ΜΕΜ342 Οικονομική Θεωρία ΙΙ και ΜΕΜ343 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. To πρώτο μάθημα και τα επόμενα, για το ΜΕΜ341 ορίστηκε την Τετάρτη 11-2 στο Αμφ. 203. Διδάσκουσα η κα Ελένη Δρακάκη. Τα μαθήματα αυτά είναι ανοιχτά στους φοιτητές όλης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και χρηματοδοτούνται απο το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019. Η Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος θα προτείνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΜΕΜ να αναγνωριστούν ανά κατεύθυνση ως εξής

Κατεύθυνση Μαθητικών: ΜΕΜ341, ΜΕΜ342 και ΜΕΜ343 ως μαθήματα πίνακα 5
Κατεύθυνση Εφαρμ. Μαθηματικών: ΜΕΜ341 και ΜΕΜ342 ως μαθήματα πίνακα 11 (προϋπόθεση για να τα δηλώσει ο φοιτητής είναι να μην έχει περάσει το αντίστοιχο μάθημα από το Τμήμα Οικονομικών ΟΙΚ1005 και ΟΙΚ1002) και ΜΕΜ343 ως μάθημα πίνακα 13.

Δείτε την ύλη των μαθημάτων.

Ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ

Δείτε την ανακοίνωση της ένταξης φοιτητών στην Ομάδα Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ του Τμήματος για το τρέχον εξάμηνο.

ΜΕΜ211 Ανάλυση Ι

Καλούνται οι φοιτητές με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου να επικοινωνήσουν με τον Α. Χ. Φειδά, διδάξαντα το μάθημα της Ανάλυσης Ι-δεύτερο τμήμα, σχετικά με τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018. Πρόκειται για φοιτητες οι οποίοι, παρ΄όλον οτι δεν πέρασαν το μάθημα, απέδωσαν σχεδόν ικανοποιητικά σε ένα από τα δύο μέρη του διαγωνίσματος. Στους φοιτητές αυτούς θα δωθή η δυνατότητα προφορικής επανεξέτασης, στο επόμενο σύντομο δάστημα. Όσοι εξ αυτών ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τον διδάξαντα με ηλεκτρονικό μήνυμα στο pheidas@uoc.gr. Μετά τη δήλωση ενδιαφέροντος, θα ακολουθήση επικοινωνία με τηλέφωνο στο 2810 393836 κατά τις ώρες γραφείου, Δ.-Τε. 11:00-13:00 οπότε θα διευκρινιστή για τον καθ΄ ένα ο χρόνος και τα σχετικά με την εξέταση. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να το δηλώσουν μέχρι και την 6η Οκτωβρίου 2018. Αριθμοί μητρώου:

4595, 5496, 1800, 1884, 4979, 1834, 1815, 1814, 2061, 2082, 5173, 4882, 4884, 4765, 4824, 5152

Α. Χ. Φειδάς

MEM291 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Το μάθημα για αυτή την Παρασκευή θα γίνει όπως είναι στο πρόγραμμα E204 9-11, και Δευτέρα Α212 11-1. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε συννενόηση με το διδάσκοντα, θα ανακοινωθεί ξανά.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Χειμερινό εξάμηνο 2018-19 (ορθή επανάληψη)

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από τα άλλα τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019. Όσα δεν βλέπετε στην εφαρμογή Student Web κατά την περίοδο δηλώσεων θα εμφανιστούν σταδιακά αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν από τις εκάστοτε γραμματείες των άλλων τμημάτων. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν τους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω.

Πτυχιακή εργασία

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία (Ε. Καφάτου Α204), μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018.

ΜΕΜ261 Θεωρία Πιθανοτήτων (e-class) - Ορθή επανάληψη

Το μάθημα ΜΕΜ261 Θεωρία Πιθανοτήτων (e-class) θα γίνει πάλι διαδικτυακά για το χειμερινό εξάμηνο 18-19 και αφορά τους φοιτητές που είναι στο 5ο εξάμηνο και πάνω, τα ECTS θα μετρήσουν κανονικά στη δήλωση κατά την εισαγωγή του μαθήματος την περίοδο που ανοίγουν οι δηλώσεις.

Το μάθημα των Πιθανοτήτων που δίνεται το εαρινό εξάμηνο είναι μόνο για τους δευτοετείς φοιτητές.

Συνεντευξεις ομάδων εργαστηριου εφαρμοσμένων μαθηματικών

Οι συνεντεύξεις στα πλαίσια των ομάδων
Α) Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ
Β) στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και διακριτής γεωμετρίας
θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 3:15 μμ στην αίθουσα Β-307.
Δ. Καλοψικάκης, Δ. Μπάγκαβος, Γ. Καραλή, Σ. Κομηνέας

Ανακοίνωση για ομάδα Python

Στα πλαίσια της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ, και συγκεκριμένα για την Ομάδα Α, θα ενταχθεί μία δραστηριότητα για την βελτίωση των γνώσεων και δυνατοτήτων στο προγραμματισμό με την python. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν ήδη παρακολουθήσει 1-2 μαθήματα προγραμματισμού είτε σε Python είτε σε άλλη γλώσσα (Fortran, C, κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία (κα Ειρήνη Βλαχάκη). Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτήσουν τη γραμματεία να αναζητήσει και να κάνει διαθέσιμο στην επιτροπή επιλογής το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου. Η προθεσμία κατάθεσης βιογραφικών σημειωμάτων είναι η 1η Οκτωβρίου 2018, ενώ την επομένη ημέρα, θα ακολουθήσει συνέντευξη στις 3:15μμ στην αίθουσα Β-307.

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

Οι δηλώσεις Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://student.cc.uoc.gr/, από τις 3/10/2018 και ώρα 15:00, έως τις 15/10/2018 και ώρα 15:00. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για οδηγίες και διευκρινήσεις.

Επικουρικό Διδακτικό Εργο, Χειμερινό εξάμηνο 2018-19

Παρακαλούνται προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια Ασκήσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία και να τα αποστείλουν στον Χ.Κουρουνιώτη, chrisk@uoc.gr, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 28/9/2018.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Χειμερινό εξάμηνο 2018-19

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από τα άλλα τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019. Όσα δεν βλέπετε στην εφαρμογή Student Web κατά την περίοδο δηλώσεων θα εμφανιστούν σταδιακά αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν από τις εκάστοτε γραμματείες των άλλων τμημάτων. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν τους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, για το 2018-2019

Δείτε τις ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης στη χρήση της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

ΜΕΜ291 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Tτο μάθημα ΜΕΜ291 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων θα ξεκινήσει στις 3/10/2018.

Μαθήματα στα οποία δεν έχει οριστεί διδάσκοντας

Τα μαθήματα στα οποία δεν έχει οριστεί ακόμα διδάσκοντας δε θα γίνουν αυτή την εβδομάδα (24-28/10/2018).

Yποβολής αιτήσεων για σίτιση - στέγαση από Πρωτοετείς

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους Πρωτοετείς (μόνο) φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Πληροφορίες στον σύνδεσμο https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/358-2018-09-21-10-16-11 και στο συνημμένο αρχείο.

ΜΕΜ 261 Θεωρία Πιθανοτήτων (e-class)

Το μάθημα ΜΕΜ261 Θεωρία Πιθανοτήτων (e-class) θα γίνει πάλι διαδικτυακά για το χειμερινό εξάμηνο 18-19 και αφορά τους φοιτητές που είναι στο 5ο εξάμηνο και πάνω, τα ECTS θα μετρήσουν κανονικά στη δήλωση κατά την εισαγωγή του μαθήματος την περίοδο που ανοίγουν οι δηλώσεις.

Το μάθημα των Πιθανοτήτων που δίνεται το εαρινό εξάμηνο είναι μόνο για τους δευτοετείς φοιτητές.

Ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ (υπενθύμιση)

Στα πλάισια της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ του Τμήματος, του Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηματικών και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, το Τμήμα αναζητεί φοιτητές με ενδιαφέροντα είτε σε θέματα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, διακριτής γεωμετρίας-συνδυαστικής ή σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν οι παρακάτω δύο ομάδες:

Οι παραπάνω ομάδες θα αποτελούνται από τους τεχνικούς υπολογιστών του τμήματος, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ επιφορτισμένα με την επίβλεψη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα αυτά θα είναι οι: Α. Ζουρίδης, Δ. Καλοψικάκης, Δ. Μπάγκαβος, Ε. Τζανάκη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ομάδας για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτή.

Οριστικοποίηση Εγγραφής Πρωτοετών, Προθεσμίες και Δικαιολογητικά 2018/19

Δείτε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την οριστικοποίηση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

ΜΕΜ244 Εφαρμοσμένη Άλγεβρα

Το μάθημα ΜΕΜ 244 Εφαρμοσμένη Άλγεβρα δεν θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την επόμενη βδομάδα (1/10/2018).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19.

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και 1η Οκτωβρίου 2018.

Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται:

 1. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873 Β’ 2017), προηγούμενων ετών, άρρενες, απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας.
 2. Οι εισακτέοι με την κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, οι οποίοι, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν είτε από τις Γραμματείες των Σχολών / Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/155205/Α5/19-09-2018 (ΑΔΑ: 69ΣΗ4653ΠΣ-ΗΜΙ).

Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση

το μεταπτυχιακό μάθημα Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση με διδάσκοντα τον κ.Καμβύση θα αρχiσει στις 2 Οκτωβρίου.

Βαθμοί στα μαθήματα Φυσική ΙΙ και Κλασική Μηχανική

Όποιος φοιτητής θέλει να δει το διαγώνισμα Σεπτεμβρίου στη Φυσική ΙΙ ή στην Κλασική Μηχανική, μπορεί να προσέλθει στο γραφείο του διδάσκοντα στις 2/10/2018, 14:00-16:00. Ο διδάσκων, Γ. Μακράκης

Τελικό πρόγραμμα μαθημάτων ΣΘΕΤΕ ΧΕ 2018-19

Στον σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/news/552018.html υπάρχει το τελικό πρόγραμμα των μαθημάτων της ΣΘΕΤΕ. Στον ίδιο σύνδεσμο θα αναρτηθούν σύντομα και οι περιγραφές των μαθημάτων.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Ελευθερίας Σταυροπούλου

Τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στην αίθουσα Β201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κας Ελευθερίας Σταυροπούλου με θέμα «Δυναμικά αδροποιημένων συστημάτων. Η εξίσωση Generalized Langevin». Επιβλέπων καθηγητής: Ευάγγελος Χαρμανδάρης.

Διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε τη διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα φοιτητωών του Τμήματος και δείτε επίσης την αίτηση χορήγησης αποφοιτηρίου.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πρωτοετών Φοιτητών, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24/09/2018. Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι σημαντικό να τα παρακολουθήσετε από την αρχή. Τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα των πρωτωετών φοιτητών είναι τα ΜΕΜ100 Αναλυτική Γεωμετρία-Μιγαδικοί Αριθμοί, MEM101 Απειροστικός Λογισμός Ι, MEM112 Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα και MEM 104-Γλώσσα Προγραμματισμού Ι. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται σε δύο τμήματα χωρίζονται αλφαβητικά ως εξής: Τμήμα Α: Α – Μα, Τμήμα Β: Με – Ω.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα των πρωτοετών φοιτητών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19.

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία Accenture

Η συνέντευξη των ενδιαφερόμενων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Accenture, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/10, 10πμ, στη Β-307. Η πρακτική άσκηση γίνεται με χρηματοδότηση της εταιρείας.

Γεωργία Καραλή, Δημήτρης Μπάγκαβος

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

Η συνάντηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/10, 1μμ, στη Β-307.

Γεωργία Καραλή, Σταύρος Κομηνέας

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Βασιλικής Κουρουπάκη

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Β201, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κας Βασιλική Κουρουπάκη με θέμα «Επεξεργασία δεδομένων στην αριθμητική πρόγνωση καιρού / Data processing in numerical weather prediction». Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Κοσιώρης

Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών

Δείτε την ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών σε θέματα στήριξης φοιτητών με ανπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες και εθελοντισμού. Ιστοσελίδα: http://skf.uoc.gr/.

Πράξεις Συγκρότησης Κοσμητείας και Γενικής Συνέλευσης ΣΘΕΤΕ

Δείτε την πράξη πράξη συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και την πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Η επιτροπή σταδιοδρομίας και διασύνδεσης του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Τμήματος την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, 11:15πμ στο αμφιθέατρο Α-201. Ο σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τι βοήθεια μπορούν να περιμένουν από την επιτροπή σε θέματα σταδιοδρομίας. Στόχοι συναντήσεων:

Οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να προστεθούν και άλλες, ανάλογα με την αλληλεπίδραση και τις προτάσεις των φοιτητών. Για την επιτροπή σταδιοδρομίας και διασύνδεσης,
Γεωργία Καραλή, Δημήτριος Μπάγκαβος

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος

Διαβάστε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας η οποία προβλέπει την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μια από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση,

οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από το Τμήμα. Μαθήματα των παραπάνω θεματικών περιοχών εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πτυχίου.

Διαβάστε επίσης την σύντομη περίληψη της σχετικής νομοθεσίας που συντάχθηκε από το Τμήμα.

Το Τμημα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ειναι το πρώτο τμήμα με αντικείμενο τα μαθηματικά του οποίου το πρόγραμμα σπουδών (και των δυο κατευθύνσεων) δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να αποκτησουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μετά την επιτυχή παρακολουθηση μιας σειράς μαθημάτων επιλογής τα οποία αναγνωρίζονται ως μέρος των μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Η παιδαγωγική και διακτική επάρκεια θα είναι απαραίτητο προσόν για την απασχόληση και το διορισμό στη μέση εκπαίδευση σε όσουν έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εφεξής.

Δείτε τα μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3848/2010 (άρθρ. 2, παρ. 3β), 4186/2013 (αρθρ. 22, παρ. β) και της εγκυκλίου 46820/Δ1/15-04-2011, αναφορικά με την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Ανακοίνωση της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ

Στα πλάισια της Ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων Η/Υ του Τμήματος, του Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηματικών και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, το Τμήμα αναζητεί φοιτητές με ενδιαφέροντα είτε σε θέματα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, διακριτής γεωμετρίας-συνδυαστικής ή σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν οι παρακάτω δύο ομάδες:

Οι παραπάνω ομάδες θα αποτελούνται από τους τεχνικούς υπολογιστών του τμήματος, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ επιφορτισμένα με την επίβλεψη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα αυτά θα είναι οι: Α. Ζουρίδης, Δ. Καλοψικάκης, Δ. Μπάγκαβος, Ε. Τζανάκη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ομάδας για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτή.

Ανάθεση μαθημάτων για το ΧΕ 2018-19

Δείτε την ανάθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19.

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις εγγραφές επιτυχόντων χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018. Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση "https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr.

Πρόγραμμα μαθημάτων XE ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19.

Ημερομηνίες ορκωμοσίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ημερομηνίες ορκωμοσίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο αμφιθέατρο "Ν. Πετρίδης":

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Δείτε την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Μαθήματα ΣΘΕΤΕ για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Σύμφωνα με τη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται στη ΣΘΕΤΕ (χειμερινό-εαρινό 2018-19), τα παρακάτω μαθήματα εντάσσονται στην ομάδα μαθημάτων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας και μπορούν να τα δηλώσουν φοιτητές 5ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου. Ανήκουν στον Πίνακα 6 για την κατεύθυνση των Μαθηματικών και στον πίνακα 13 για την κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Χειμερινό 2018-2019

 1. ΣΘΤΕ 201 Η ψυχολογία του εφήβου (Β1) (ECTS 4)
 2. ΣΘΤΕ 204 Θεμελιώδη ζητήματα παιδαγωγικής επιστήμης (Α1) (ECTS 4), ή
 3. Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (Α1) (ECTS 4)

Εαρινό 2018-2019

 1. Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης . Η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη (Α2.1) (ECTS 5)
 2. Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Β3) (ECTS 4)

Βοηθοί στο μάθημα MEM104-Γλώσσα Προγραμματισμού Ι

Όποιος θα ήθελε να συμμετάσχει ως βοηθός διδασκαλίας στο μάθημα MEM104-Γλώσσα Προγραμματισμού Ι παρακαλούμε να δηλώσει το ενδιαφέρον του συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα (μέχρι τη Δευτέρα 17/9) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqokxMQ75SNDt1sLy_761zBlSJ4ORCr4af5G1jLi4eh85RxA/viewform?usp=sf_link. Διδάσκων: Σ. Κομηνέας.

Πρόγραμμα ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικών και άλλων μαθημάτων ) εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Στον σύνδεσμο http://www.sse.uoc.gr/files/items/1/1619/exetastiki_sept_3-9-2018.pdf θα βρείτε το αναθεωρημένο πρόγραμμα (έκδοση 3-9-2018) εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018. Προστέθηκε η εξέταση του μαθήματος Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη (διδάσκουσα: κα Καλογιαννάκη) και έγινε αμοιβαία αλλαγή με την εξέταση του μαθήματος Α05Π06 Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (διδάσκων: κ. Χουρδάκης).

← Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 →